Utskott

SLC NYLAND:S SPECIALUTSKOTT OCH UTSEDDA REPRESENTANTER FÖR 2021

Arbetsutskott

Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Peter Österman (vice ordf.), Ingå; Joel Rappe, Tenala-Bromarf; Tom Lemström, Sjundeå; Magnus Selenius, Esbo; Anders Rosengren, Borgå och Kristoffer Nilsson, Liljendal.

Till arbetsutskottets möten kallas även ungdoms- och PRutskottets ordförande.

Sektoransvariga:

  • Intressebevakning: Thomas Antas
  • Miljö- och markpolitik: Peter Österman
  • Växtodling: Joel Rappe
  • Näringspolitik, företagande: Tom Lemström
  • Ekologisk produktion: Magnus Selenius
  • Husdjur, socialpolitik: Kristoffer Nilsson
  • Skog och energi: Anders Rosengren
  • PR- och konstumentfrågor: Leo Klinge

Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet

Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, Raseborg; Nina Långstedt, Ingå; Anna Lemström, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Stefan Borgman, Sibbo och Bo-Johan Johansson, Borgå, SLC:s skogsombudsman kallas till möten.

Ungdoms- och PRutskottet

Leo Klinge, (ordf.), Sjundeå; Emmi Nurmi, Raseborg; Marcus Wickholm, Raseborg; Gustav Nyholm, Ingå; Rasmus Sahl, Helsinge; Isabella Nylund, Liljendal och Kristoffer Nilsson, Liljendal.

Spannmålsutskottet

Bengt Nyman (ordf.), Raseborg; Johan Holmström, Tenala-Bromarf; Stefan Bäckman, Ingå; Kim Forsman, Ingå; Peter Österman, Ingå; Tom Pehkonen, Helsinge; Erik Oljemark, Borgå och Kim Rosqvist, Pyttis.

Utskottet för ekologisk produktion

Magnus Selenius (ordf.), Esbo; Mathias Weckström, TenalaBromarf; Mikael Jern, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Gösta Lundström, Sibbo; Ben Silfvast, Lappträsk och Aira Sevon, Mörskom.

Socialpolitiskautskottet

Nina Långstedt, (ordf.), Ingå; Margareta Lönnfeldt, Raseborg; Johanna Wasström, Raseborg; Maria Wasström-Sarkola, Ingå; Camilla Nylund, Liljendal och Guy Broman, Liljendal.

referensgrupper

Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller andra sektororgan.

Animalie referensgrupp

Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf; Johanna Wasström, Raseborg; Johan Wasström, Raseborg; Kristian Westerholm, Ingå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Karl-Erik Oljemark, Sibbo, Artur Hagner, Pernå; Guy Broman, Liljendal, Kristoffer Nilsson, Liljendal; Crista Hällfors, Lappträsk och Jesse Mårtenson, Mörskom

Skog och vilt referensgrupp

Henrik Himberg, Tenala-Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Mikael Fröberg, Sjundeå; Sebastian Sohlberg, Sjundeå; Henrik Lindström, Sibbo, Gösta Lundström, Sibbo; Stefan Borgman, Síbbo; Anders Rosengren, Borgå och Henrik Holmberg, skogsreviret + SLC skogsombudsman

Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Etelä-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott

Näringspolitik och företagande: Peter Österman, Ingå och Tom Lemström, Sjundeå

Södra förbundens köttutskott: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf och Guy Broman, Liljendal

Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk

Miljö och markanvändning: Anna Lemström, Sjundeå och Viktor Harvio (representant för Skogsreviret, suppleant Henrik Himberg, Tenala-Bromarf)

Åkerväxtutskott: Kim Forsman, Ingå och Tom Pehkonen, Helsinge

Mjölkutskott: Johan Wasström, Raseborg och Jesse Mårtensson, Mörskom

Kompetens och välmående: Johanna Wasström, Raseborg och Mats Wikner, Kyrkslätt

Skatteutskott: Magnus Grönholm, Ingå och Anders Rosengren, Borgå

Ungdomsutskott: Gustav Nyholm, Ingå och Leo Klinge, Sjundeå

Övrig representation

Finansråd: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Peter Österman, Ingå; Tom Lemström, Sjundeå och Boris Antman, Mörskom samt Bjarne Westerlund (sekr.). Sakkunniga inkallas enligt behov.

Stadgearbetsgrupp: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Bengt Nyman, Raseborg och Anders Rosengren, Borgå. Pia Franzén fungerar som sekreterare. Sakkunniga inkallas enligt behov.

Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig)

Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd

Betodlarnas sockerråd: Joel Rappe, Tenala-Bromarf (suppleant Marcus Fagerström, Tenala-Bromarf)

Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Michael Nyberg, Tenala-Bromarf (Potatisodlarna utser inom sig)

Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och ÅSP): Roger Lindroos, Tenala-Bromarf

Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala-Bromarf (suppleant Anders Rosengren, Borgå)

Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Tenala-Bromarf (suppleant Peter Simberg, Tenala-Bromarf)

Representant i NTM-centralens odlarråd: Joel Rappe, Tenala-Bromarf och Bjarne Westerlund, SLC Nyland, (suppleant Anders Rosengren, Borgå)

Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Matti Perälä, MTK-Uusimaa)

Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Marianne Fred, Novia)

Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppl. Magnus Selenius, Esbo)

Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Bengt Nyman, Raseborg (suppl. Bjarne Westerlund, SLC Nyland)

Representant i det regionala skogsrådet: Henrik Holmberg, representant för Skogsreviret (suppl. Anders Wasström, Raseborg)

Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Jyri Mela, MTK-Uusimaa (suppl. Mikael Fröberg, Sjundeå)

Representant i MTK:s viltarbetsgrupp: Sebastian Sohlberg, Sjundeå


SLC NYLANDS REPRESENTANTER I SLC:S UTSKOTT

Organisationsutskottet: Bjarne Westerlund och Gunilla Grönholm

Skattepolitiskautskottet: Magnus Grönholm

Trädgårdsutskottet: Kaijus Ahlberg

Slaktdjursutskottet: Guy Broman

Sockerbetsutskottet: Henrik Kevin och Sebastian Sohlberg

Potatisutskottet: Roger Lindroos och Björn Lindström

Miljö- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.)

Socialpolitiska utskottet: Johanna Wasström

Ungdomsutskottet: Leo Klinge

Skogsutskottet: Gösta Lundström

Ekoutskottet: Mathias Weckström

Spannmålsutskottet: Bengt Nyman (ordf.), Kim Forsman och Thomas Lindholm

Mjölksamarbetsgruppen: Kristian Westerholm

Företagsutskottet: Sebastian Solhberg

Mer från SLC