Kombination av livsmedelstransporter med andra transporter

Både transportföretagaren och livsmedelsföretagaren vinner på att livsmedelstransporter kombineras med andra transporter. Genom att outsourca transporterna har livsmedelsföretagaren tid för att till exempel utveckla eller marknadsföra nya produkter. Och transportföretagaren kan i sin tur komplettera sitt utbud av tjänster och skapa tillväxt i affärsverksamheten genom att inkludera livsmedelspartier i transporterna.

Den nya infografen Livsmedelstransporter och kombination av dem med andra transporter hjälper företag att planera kombinerade transporter.

Lagstiftningen och anvisningarna gällande sektorerna påverkar transporterna, och i infografen finns de viktigaste aspekterna samlade inklusive länkar till källor som ger utförligare information. I infografen beaktas inte de avvikande bestämmelserna under coronaepidemin.

Målgruppen för infografen är små- och medelstora företag som bedriver yrkesmässig transportverksamhet eller som planerar att inleda sådan.

Inledande av livsmedelstransportverksamhet är ofta förknippad med obefogad rädsla för onödig byråkrati. Många saker är i praktiken enklare än vad man tror till en början. Viktigt är att föra en öppen dialog med den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten som ger företagaren handledning i det inledande skedet.

Infografen presenterades vid ett webbinarium 28 maj 2020. En inspelning av presentationen finns på YouTube.

Vid kombination av transporter är det fråga om någonting som påverkar på många olika sätt. Det är fråga om en smidig vardag för företag och invånare på landsbygden, förutsättningar för näringsverksamhet, tillgång på och tillgänglighet till olika tjänster samt pengar och trafikutsläpp.

Infografen har tagits fram genom samarbete mellan de två riksomfattande projekten Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi (MaasDigiboksi, Digitalbox för transporter och rörlighet på landsbygden) och Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA, Starkare upphandlingskompetens på landsbygden). Finansiär av dessa är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland/de riksomfattande utvecklingsprojekten för landsbygden.

Länkar till infografen, inspelningen av webbinariet (ca 50 min.) och presentationsstordiorna (på finska): https://maaseudunhankinnat.fi/kuljetusten-yhdistely/

Projektens webbplatser: www.vtt.fi/maasdigiboksi och www.maaseudunhankinnat.fi

Mer information (på finska):

Om livsmedelstransporter och livsmedelsbranschen:

Johanna Mattila, projektledare, Brahea-centret vid Åbo universitet, johanna.mattila(a)utu.fi, tfn 040 565 8121

Om kombination av transporter:

Arttu Lauhkonen, forskare, VTT Ab, arttu.lauhkonen(a)vtt.fi, tfn 040 1589 498

Om transporter och rörlighet på landsbygden rent generellt:

Heli Siirilä, projektledare, InnoLab vid Vasa universitet, heli.siirila(a)univaasa.fi, tfn 029 449 8557

Mer från SLC