Medlemsuppgifter och inloggning

Som medlem kan du logga in till de låsta medlemssidorna via hänglåset uppe på webbsidans högra hörn. Genom att logga in får du tillgång till material och information avsett för SLC:s medlemmar.

INLOGGNING FÖR MEDLEMMAR I ÖSP, SLC NYLAND, SLC ÅBOLAND OCH ÅPF:

Medlemsnummer = ditt tiosiffriga medlemsnummer (t.ex. 9123045678)
Lösenord = de sex sista siffrorna i ditt medlemsnummer (t.ex. 045678)

Ditt personliga medlemsnummer finns på ditt medlemskort som producentförbunden årligen sänder ut i samband med medlemsfakturan. Det finns också på medlemstidningen Landsbygdens Folk.

Har du frågor gällande ditt medlemskap och medlemsnummer eller önska ändra information gällande ditt medlemskap, vänligen kontakta ditt eget producentförbund.


INLOGGNING FÖR MEDLEMMAR I SKOGSVÅRDSFÖRENINGARNA:

Skogsvårdsföreningarna tillhandahåller inloggningsuppgifter till sina skogsägarmedlemmar.
Kontakta din egen skogsvårdsförening för mera information.

Mer från SLC