​Landsbygdens Arbetsgivareförbund

www.tyonantajat.fi
LAF-information om arbetsgivarfrågorFör att se detta måste du logga in.
LAF:s elektroniska broschyr Anställda utför jobbet

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF och SLC vill genom samarbetet främja arbetsgivarverksamheten inom landsbygdsnäringarna. Som en del av arbetsmarknadspolitisk intressebevakning ingår LAF för landsbygdsnäringarna ett kollektivavtal som tillämpas i branschen. Det nuvarande kollektivavtalet är i kraft t.o.m. 31.1.2022. Lantbrukare som har arbetsgivarposition kan ansluta sig till LAF och genom samarbetet erbjuds SLC-medlemmar ett förmånligt medlemskap.

Då företagets årliga lönesumma underskrider 20 000 euro är LAF:s medlemsavgift 60 euro. Om företagets lönesumma överstiger 20 000 euro är medlemsavgiften 0,47 procent av lönesumman per år.

På LAF:s webbsidor hittas en anslutningsblankett men det går lika bra att ringa förbundet för att ansluta sig.

För mer information se LAF:s webbsidor http://tyonantajat.fi/sw/anslutning eller ring tel. 09 725 04 500.

Vid sidan om förmånligt medlemskap i LAF, har SLC-medlemmar tillgång till aktuell arbetsgivarinformation på svenska genom att klicka på den gröna bannern ovanför texten. Informationen uppdateras av Landsbygdens Arbetsgivareförbund.

Denna förmån kan även passa skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC