Aktia Bank Abp

www.aktia.fi


Aktia Banks förmåner för SLC-medlemmar som koncentrerar sina bankärenden till Aktia 2021

Aktia hjälper ditt lantbruksföretag till framgång och dig att öka din förmögenhet genom att ställa olika banktjänster du behöver till ditt förfogande. Vi koncentrerar oss på lantbruksföretagets behov och sammanställer en lämplig helhetslösning utgående från dem.

1. Som SLC-medlem och kund i Aktia får du tillgång till konto som är anpassat till din näringsverksamhet med oregelbundna kassaströmmar – medlemmen bör uppfylla bankens kriterier för kreditbeviljning.

2. Aktias lantbruksspecialister står till ditt förfogande och de är beredda att skapa effektiva och långsiktiga lösningar för ditt företag för att underlätta din vardag och långsiktigt kunna utveckla din ekonomi.

3. Placering av näringsverksamhetens likvider; förmånen skräddarsys utgående från det alternativ medlemmen väljer.

4. Som SLC-medlem och kund i Aktia kan du få preferens- eller premiumförmåner, beroende på din livssituation.

5. Med Aktias avbetalning eller leasing kan du smidigt finansiera lantbrukets lösa egendom, t.ex en traktor.

Här finns även erbjudanden som kan passa skogsägarmedlemmar.

Kontakt till Aktias kontor och personal på www.aktia.fi och Aktias telefonservice.

Mer från SLC