​Gott från Finland-märket

www.hyvaasuomesta.fi

Som SLC-medlem får du nyttjanderätt till det mest uppskattade ursprungsmärket till ett medlemspris. Avgiften för nyttjanderätten har förnyats så att SLC:s och MTK:s medlemmar får 50 % rabatt på den lägsta medlemsavgiften till Föreningen Matinformation r.f., vilken berättigar till användningen av Gott från Finland-märket. Den rabatterade avgiften för märket för SLC- och MTK-medlemmar är 145 euro (normalpris 290 euro).

Gott från Finland-märket får användas som ett tryckt ursprungsmärke på en produktförpackning eller etikett för en produkt som har tillverkats i Finland av finländska råvaror. Alla produkter som består av en råvara, så som mjölk, rypsolja eller vetemjöl, är till 100 % av finländsk råvara. Allt kött, fisk, ägg och mjölk som ingår i en produkt är alltid till 100 % vara av finländskt ursprung,  t.ex. det kött som används i korv eller den fisk som används i fisksoppa. När man räknar ihop andelen råvaror som ingår i en produkt som består av många ingredienser, måste åtminstone 75 % av råvarorna vara av finländskt ursprung. 

Användningen av märket förutsätter vidare att de av myndigheterna fastställda villkoren för livsmedelstillverkningen uppfylls. Genom den årliga nyttjanderättsavgiften kan Gott från Finland-märket användas på alla de produkter som uppfyller kriterierna för märket.

Företag som använder Gott från Finland-märket auditeras när märket tas i bruk och efter det med cirka tre års mellanrum. Auditeringsavgiften för gårdsbruksföretag som är SLC- eller MTK-medlemmar är 200 € + moms per auditering.

Nyttjanderätten till märket söks av Föreningen Matinformation rf.

SLC- och MTK-medlemmar kan ansöka om nyttjanderätten elektroniskt på www.hyvaasuomesta.fi

På Gott från Finlands kontor ges även svenskspråkig betjäning trots att en del av materialet enbart finns tillgängligt på finska. 

Meny