​Valtra arbetsoverall för nya jordbrukare

www.valtra.fi

Valtras overallförmån för nya lantbrukare fortsätter även 2023! Valtra erbjuder medlemmar i SLC och MTK som inleder sin företagsverksamhet år 2023 en finländsk högklassig sommaroverall. Valtras traktorförsäljare levererar overallen till dem som uppfyller bonusvillkoren.

Villkor för att erhålla Framtidsoverall-förmånen är

  • att generationsväxling görs eller företagsverksamheten inleds år 2023
  • att man är medlem i SLC (eller MTK). Om du inte redan är medlem i SLC, kan du anmäla intresse om medlemskap på Bli medlem i SLC varefter producentförbundet tar kontakt med dig.
  • att den nya jordbrukarens eller jordbrukarparets uppgifter har publicerats i Landsbygdens Folks spalt Nya jordbrukare. För att få dina uppgifter publicerade, kontakta ditt eget producentförbund, som meddelar informationen vidare till SLC och LF.

Mer från SLC