​Valtra arbetsoverall för nya jordbrukare

www.valtra.fi Valtra bonus vid köp av traktor eller tröska

Valtra erbjuder medlemmar i SLC och MTK som inleder sin företagsverksamhet år 2019 en finländsk högklassig sommaroverall. Valtras traktorförsäljare levererar overallen till dem som uppfyller bonusvillkoren.

Villkor för att erhålla förmånen är 

- att generationsväxling görs eller företagsverksamheten inleds år 2019

- att man är medlem i SLC  

- att den nya jordbrukarens eller jordbrukarparets uppgifter har publicerats i Landsbygdens Folks spalt Nya jordbrukare. För att få dina uppgifter publicerade, kontakta ditt eget landskapsförbund, som meddelar informationen vidare till SLC och LF. Om du inte redan är medlem i SLC, kan du anmäla intresse om medlemskap på Bli medlem i SLC varefter landskapsförbundet tar kontakt med dig.

Meny