​SLF:s lantbrukspublikationer

www.slf.fi

SLF och SLC har ingått ett samarbete gällande utvalda SLF-publikationer som årligen erbjuds till specialpris till SLC:s medlemmar.

Under år 2023 beviljas SLC-medlemmar 20 % rabatt på priset för böckerna i serien Forskning för framåt, inklusive den senaste boken i serien Växtodling i förändring och Växtskydd för åkergrödor 2023.

För att erhålla rabatten, använd INTE webbshoppen utan ring SLF direkt eller skicka e-post till info@slf.fi och uppge ditt SLC-medlemsnummer. För postning tillkommer ett litet porto. Du får de beställda böckerna hemburna per post tillsammans med en faktura.

Mera information om publikationerna och beställning: http://www.slf.fi/publikationer/.

Nya lantbrukare erhåller även årets Lantbrukskalender av SLF. Läs mera här!

Mer från SLC