​SLF:s lantbruks­publikationer

www.slf.fi

SLF och SLC har ingått ett samarbete gällande utvalda SLF-publikationer som årligen erbjuds till specialpris till SLC:s medlemmar. 

Under år 2019 beviljas SLC-medlemmar 20 % rabatt på priset för böckerna i serien Forskning för framåt och Växtskydd för åkergrödor 2019 som utkommer i mars 2019. För postning tillkommer ett litet porto. 

Vid beställningen, som görs via SLF, skall man uppge sitt SLC-medlemsnummer för att erhålla rabatten. 

Mera information om publikationerna och beställning: http://www.slf.fi/publikationer/

Meny