​Hortilab

www.hortilab.fi

Hortilab beviljar SLC-medlemmar 5 % rabatt på grundanalysen. Förutsättningen för att få rabatten är att man uppger SLC medlemsnummer på analysbeställningen. Jordaskar finns att få kostnadsfritt från bl.a. ProAgria, flera landsbygdskanslier, lantbruksaffärer eller från oss. Ring 06-347 4250 och beställ!
 
Allmänna förmåner:
- Elektronisk service www.hortilab.fi:
      - Beställningsservice
      - Analysresultat och kalkningsråd i realtid
      - Möjlighet att skriva ut beställningsblanketten för markkartering
- Grundanalysen innehåller bestämning av svavel som på begäran kan bytas ut till bestämning av natrium.
- Kalkningsrekommendation gratis på alla prov!
- Vid användning av Hortilabs paketkort eller kundretur (kundreturkod: 603818) betalar man endast 11,90 euro postavgift (+ moms 24 %) oberoende av paketets storlek. Fakturering i samband med analysresultaten.
- Ordnad uppsamling och gratis transport av prov från flera lantbruksaffärer och landsbygdskanslier i Österbotten under april–maj samt från början av september till slutet av december.
 
För mera information besök www.hortilab.fi eller kontakta Hortilab på (06) 347 4250 eller hortilab@hortilab.fi.

Uppsamling av jordprover i Åboland

Hortilab har i samarbete med S-rauta på Kimitoön gratis insamling av markkarteringsprov. Markkarteringsaskar och beställningsblankett fås gratis från S-rauta. Beställningen kan även göras elektroniskt.

Som SLC medlem får du 5 % rabatt på grundanalysen – nämn på beställningsblanketten att du är SLC medlem och ditt medlemsnummer. 

Markkarteringsproverna samlas in varannan vecka från och med 4.9, sista insamlingsdagen är 8 januari. 

Meny