​Jordägarnas Värderingscentral

www.arviointikeskus.fi Tjänster för lantbruksföretagare Tjänster för skogsägare Aktuellt på Facebook Tweets till fastighetsägare


Jordägarnas Värderingscentral Ab är en av SLC och MTK ägd juridisk byrå. Värderingcentalens experter är specialiserade på lantbruks- och skogsbruksföretagarnas samt fastighetsägarnas juridiska frågor, på fastighets- och miljörätt samt fastighetsvärdering. Värderingscentralen är en juridisk byrå som har ett bredare och mer specialiserat serviceutbud än traditionella juridiska byråer.

Ni kan ta kontakt med Värderingscentralens jurister och auktoriserade fastighetsvärderare i alla juridiska ärenden och när ni behöver fastighetsvärderingar. 

Värderingscentralen beviljar 10 % rabatt på tidsbaserade arvoden åt SLC:s producentförbunds- och skogsägarmedlemmar, utom på de uppdrag som ersätts av försäkring eller motparten. När du tar kontakt med oss så berätta att du är SLC-medlem så att förmånsrabatten kan beaktas i priset.

Gratis snabbrådgivning via e-post till SLC-medlemmar

Värderingscentralen erbjuder dessutom en gratis snabbrådgivningstjänst via e-post till SLC:s medlemmar.

Sänd en fråga till lakimiesvastaa@arviointikeskus.fi eller kiinteistoarvioijavastaa@arviointikeskus.fi och infoga i början eller slutet av meddelandet ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt medlemsnummer, som du hittar på medlemskortet. SLC-medlemsnumret har tio siffror och medlemsnumret i skogsvårdsföreningen har nio siffror. Före medlemsnumret i skogsvårdsföreningen ska du skriva siffran 0. Vi kontrollerar medlemskapet före vi svarar.

Vår expert svarar dig inom två vardagar med ett snabbsvar eller -råd. Vi ger medlemmarna ett snabbsvar gällande en entydig frågeställning och ett snabbråd hur man kommer vidare med en större helhet.

Exempel på Värderingscentralens tjänster

Juridiska tjänster
• arvs- och familjerättsliga ärenden
• avtalsfrågor (maskinhandel, byggande, arrende osv.)
• i samband med skifte av egendom
• skadeståndsärenden
• miljötillståndsärenden
• planläggningsärenden
• enskilda vägar
• marktäktsärenden
• skyddsärenden
• rättegångar

Fastighetsvärdering
• försäljningssituationer
• arvskiftes- och avvittringssituationer
• värdering av säkerhet
• företagsarrangemangssituationer
• landsvägs- och inlösningsförrättningar

Vi har riksomfattande betjäning. Våra experter sköter era uppdrag i hela landet och våra byråer finns i Esbo, Seinäjoki och Uleåborg.

Ta kontakt:
Esbo, Helena Ålgars tfn 020 7411 060
Seinäjoki tfn 020 7411 066
Uleåborg tfn 020 7411 064

Förmånerna lämpar sig även för skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC