Blankettombud hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de blankettombud som lokalavdelningarna inom ÖSP och SLC Nyland har utsett. Inom SLC Åboland anlitas utomstående blanketthjälp och kansliet ger närmare kontaktuppgifter om du behöver hjälp. På Åland skall du i stödansökningsfrågor vända dig till Ålands hushållningssällskap.

Ifyllningen av stödansökan och rådgivningen sker mot avgift. SLC har tecknat en gruppansvarsförsäkring för blankettombuden. Självrisken är 300 euro för varje enskilt fall. Övre gränsen för ersättning är för varje enskild skada 25 500 euro. Skador som till beloppet understiger 500 euro ersätts inte. Försäkringen täcker inte skador som beror på att jordbrukaren uppgett felaktiga uppgifter.

ÖSP:s blankettombud

Mera information även på ÖSP:s stödinfosida på ösp.fi.

OmrådeKontaktpersonTelefonnummer
Esse

Greger Forsblom

0500 368 852

Korsholm

Folke Krohn
Bjarne Mara
Christer Öist

0500 568 251
050 557 5179
050 518 1057

Karleby, Kronoby

Sanna Särs
Guy Norrbygård
Markus Storbacka

040 736 2132
0500 563 683
040 557 7974

Kvevlax

Susann Rabb

050 539 8164

Lappfjärd

Patrik Björknäs
Bo-Göran Lindh

040 585 4531
0400 560 449

Malax

Christian Storm

050 362 4691

Munsala

Magnus Berg

040 545 7826

Nykarleby

Johan Willman

050 462 6042

Oravais

Mikael Hägglund
Madelene Lindqvist

0500 866 806
050 545 7372

Pedersöre

Jonas Kackur

050 302 5161

Purmo

Mats Källman

050 511 1354

Vörå

Ulf Härtull

0500 320 687

Pörtom, Yttermark

Maarit Boij

0400 367 713

Yttermark

Stefan Guldén

050 561 1713

Övermark

Jan Granskog
Kennet Franzén

050 520 6237
050 323 1802

SLC Nylands blankettombud

SLC Nylands kansli, tfn 09 601 588, nsp@slc.fi.
Material från vårens regionala stödinfon finns på www.nylandsbygd.fi.

Lokalavdelning Kontaktperson Telefonnummer E-post
Tenala-Bromarf

Johan Holmström

040 559 2370

jceh(at)2me.fi

Raseborg

Johanna Wasström

040 585 8430

johannaw(at)myhome.fi

Sibbo

Jim Hindsberg

040 576 5355

hindsberg.j(at)gmail.com

Borgå

Anders Rosengren
Mathias Wiksten

0400 487 743
040 590 1998

anders.rosengren(at)pp.inet.fi
mathias.wiksten(at)outlook.com

Liljendal

Bodil Lindqvist (försäkrad via NSL)

0400 550 553

bodil.lindqvist(at)nsl.fi

Lappträsk

Kaj Björkell
Ben Silfvast

019 610 260
040 566 3312


ben.silfvast(at)gmail.com

SLC Öst

Erik Brinkas
Anders Malmberg
Anders Rosengren

040 545 9786
0400 927 809
0400 487 743

erik.brinkas(at)pp1.inet.fi
anders.malmberg(at)liljenet.fi
anders.rosengren(at)pp.inet.fi

SLC Åbolands blankettombud

SLC Åboland har inga egna blankettombud, utan hänvisar medlemmarna att använda sig av Finska Hushållningssällskapets rådgivare. Kansliet ger kontaktuppgifter om du behöver hjälp, tfn 02 423 720 eller 040 5110 886.

​ÅPF:s blankettombud

På Åland är det Ålands Hushållningssällskap som hjälper till med att fylla i blanketter. Kontakta Carin Ekström tfn 0457 342 1040.

Mer från SLC