Blankettombud hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de blankettombud som lokalavdelningarna inom ÖSP och SLC Nyland har utsett. Inom SLC Åboland anlitas utomstående blanketthjälp och kansliet ger närmare kontaktuppgifter om du behöver hjälp. På Åland skall du i stödansökningsfrågor vända dig till Ålands hushållningssällskap.

Ifyllningen av stödansökan och rådgivningen sker mot avgift. SLC har tecknat en gruppansvarsförsäkring för blankettombuden. Självrisken är 300 euro för varje enskilt fall. Övre gränsen för ersättning är för varje enskild skada 25 500 euro. Skador som till beloppet understiger 500 euro ersätts inte. Försäkringen täcker inte skador som beror på att jordbrukaren uppgett felaktiga uppgifter.

ÖSP:s blankettombud

Mera information även på ÖSP:s stödinfosida på ösp.fi.

OmrådeKontaktpersonTelefonnummer
EsseGreger Forsblom0500 368 852
KorsholmFolke Krohn
Bjarne Mara
Christer Öist
0500 568 251
050 557 5179
050 518 1057
Karleby, KronobySanna Särs
Guy Norrbygård
Markus Storbacka
040 736 2132
0500 563 683
040 557 7974
KvevlaxSusann Rabb050 539 8164
LappfjärdPatrik Björknäs
Bo-Göran Lindh
040 585 4531
0400 560 449
MalaxChristian Storm050 362 4691
MunsalaMagnus Berg040 545 7826
NykarlebyJohan Willman050 462 6042
OravaisMikael Hägglund
Madelene Lindqvist
0500 866 806
050 545 7372
PedersöreJonas Kackur050 302 5161
PurmoMats Källman050 511 1354
VöråUlf Härtull
0500 320 687
Pörtom, YttermarkMaarit Boij0400 367 713
YttermarkStefan Guldén050 561 1713
ÖvermarkJan Granskog
Kennet Franzén
050 520 6237
050 323 1802

SLC Nylands blankettombud

SLC Nylands kansli, tfn 09 601 588, nsp@slc.fi.
Material från vårens regionala stödinfon finns på www.nylandsbygd.fi.

Lokalavdelning Kontaktperson Telefonnummer E-post
Tenala-Bromarf Johan Holmström
040 559 2370
jceh(at)2me.fi
Raseborg Johanna Wasström 040 585 8430 johannaw(at)myhome.fi
Sibbo Jim Hindsberg 040 576 5355 hindsberg.j(at)gmail.com
Borgå Anders Rosengren
Marianne Jaakkola
Mathias Wiksten
0400 487 743
040 566 9943
040 590 1998
anders.rosengren(at)pp.inet.fi
manne.jaakkola(at)gmail.com
mathias.wiksten(at)outlook.com
Pernå Anders Malmberg
Anders Rosengren

0400 927 809


0400 487 743
anders.malmberg(at)liljenet.fi
anders.rosengren(at)pp.inet.fi
Liljendal Bodil Lindqvist (försäkrad via NSL) 0400 550 553 bodil.lindqvist(at)nsl.fi
Lappträsk Kaj Björkell
Ben Silfvast
019 610 260
040 566 3312

ben.silfvast(at)gmail.com
Strömfors, Pyttis Erik Brinkas 040 545 9786 erik.brinkas(at)pp1.inet.fi

SLC Åbolands blankettombud

SLC Åboland har inga egna blankettombud, utan hänvisar medlemmarna att använda sig av Finska Hushållningssällskapets rådgivare. Kansliet ger kontaktuppgifter om du behöver hjälp, tfn 02 423 720 eller 040 5110 886.

​ÅPF:s blankettombud

På Åland är det Ålands Hushållningssällskap som hjälper till med att fylla i blanketter. Kontakta Carin Ekström tfn 0457 342 1040.

Mer från SLC