​Neste

www.neste.fi

Neste beviljar SLC-medlemmar följande rabatt med Neste -företagskortet på bensin och dieselolja. Rabatten (inkl. moms) gäller på Neste-servicesstationer:
- bensin -2,5 cent/liter
- diesel -2,7 cent/liter

Rabatten ges med Neste -företagskortet i samband med faktureringen på de stationsvisa minutpriserna.

Vid D- och Truck-stationer debiteras inköpen vanligen enligt dagliga avtalspriser (tilläggsinformation via kundtjänsten). Rabatten med Neste -företagskortet gäller dock inte på Neste Express-automatstationer som överlag håller en förmånligare prisnivå, men företagskortet fungerar dock som betalningsmedel även på Express-stationerna.

Kortet fungerar även som betalningsmedel vid Neste Trafik- och automatstationer i Estland, Lettland, Litauen, Polen och i Ryssland i områdena kring Viborg och St. Petersburg samt i Sverige på Preem och Circle K-stationer.

I samband med betalning med företagskortet kan inte andra rabatt- eller förmånskort kombineras samtidigt.

Neste Företagskort:
- För medlemmar med FO-nummer.
- Neste -företagskortet får du genom att fylla i och returnera ansökan. Kortansökan kan göras på www.neste.fi/yrityskortti. Ansökningsblanketten får du också genom att ringa Neste Info, tel. 0200 11311 (vardagar 7-17*). I kortärenden kan du även ta kontakt via e-post: kortit@neste.com. Fyll alltid i ditt medlemsnummer i kortansökan i fältet Tilläggsinformation (Lisätietoja) eller bifoga en kopia på ditt medlemskort med kortansökan.

För skötsel av företagskortets konto faktureras en kontoavgift på 1,00 euro/månad. Ifall man erhåller en pappersfaktura per post är kontoavgiften 2,50 euro/månad. Avgiften uppbärs en gång i månaden i samband med kortfakturan. Om man använder betalkortsegenskapen (köpet debiteras direkt från kundens bankkonto) så uppbärs ingen kontoavgift. Man kan övergå till webbfaktura genom att meddela förmedlingsuppgifterna på www.neste.fi/verkkolasku eller genom att ringa tel. 0200 11311 (vardagar 7-17*). *Samtalspris 0 cent/minut + lna/msa (moms 24 %)

Denna förmån lämpar sig även för skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC