Introduktionsrabatt på Fennias lantbruksförsäkring

Fennias webbplats Övriga medlemsförmåner av fennia

Nya jordbrukare erhåller 10 procent introduktionsrabatt på första årets lantbruksförsäkring utöver den normala rabattförmånen som beviljas SLC-medlemmar. Detta gäller vid tecknandet av en ny lantbruksförsäkring i Fennia.

Villkor för att erhålla förmånen är att den nya lantbruksföretagarens uppgifter har publicerats i LF:s spalt Nya jordbrukare och att man är medlem i SLC. Kontakta ditt eget landskapsförbund, som meddelar informationen vidare till SLC och LF. Om du inte redan är medlem i SLC, kan du anmäla intresse på Bli medlem i SLC varefter landskapsförbundet tar kontakt med dig.

Frågor om samtliga försäkringstjänster besvaras på tel. 010 503 8828. Försäkringsärenden kan även skötas i tjänsten MittFennia

Mer från SLC