Stöd för välmående

SLC - Slc Lapptrask Web 8
Semesterstöd

Det är inte bara odlingarna, produktionsdjuren och skogen som behöver god skötsel och välmående. Även bonden och landsbygdsföretagaren behöver ta hand om sig och sin hälsa för att orka i arbetet.

Bondens kraftresurstest hjälper dig att hitta dina styrkor och lär dig övervinna svårigheter. Testet hjälper dig också att se vad som ökar dina kraftresurser i livet och vad som tär på resurserna. Testet vill också väcka dig att fundera på hur du själv kan påverka ditt liv. Det tar ungefär 10–15 minuter att göra testet. I slutet av testet kan du lämna en begäran om att bli kontaktad av en anställd vid Ta hand om bonden-projektet.

Via Semesterstöd kan personer som har ett motiverat behov av semester och rekreation ansöka om semesterstöd.

Landsbygdens stödpersonsnätverk erbjuder stödpersoner och samtalshjälp om du behöver någon att tala med. På LPA:s webbsidor kan du även läsa mer om hjälp vid krissituationer.

Via LPA:s projekt Ta hand om bonden kan jordbrukare som hamnat i svårigheter få hjälp. Genom att ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA kan jordbrukaren skaffa tjänster inom t.ex. social- och hälsovård, ekonomi eller juridik till ett värde av högst 500 euro.

SLC och medlemsförbunden ordnar även bl.a. Måbra-dagar, rehabiliteringskurser och utbildning för tidigt ingripande. Aktuell kursinformation hittas i Landsbygdens Folk och under Evenemang. För mera information om SLC:s kurser och utbildningar, ta kontakt med SLC:s kansi 09 586 0460, info@slc.fi eller ditt eget producentförbund.

Stödperson Ta hand om bonden Hjälp vid kriser Kurser om välmående

Mer från SLC