​Fennia

SLC - Fennia Ari Dufvelin 2000x1200 uutiskirje
Fennias webbplats


Fennia erbjuder ett heltäckande försäkringsskydd, både frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar åt privat- och företagskunder samt lantbruk.

Försäkringstjänster för SLC-medlemmar:

1. Förmåner för nya jordbrukare/jordbrukarpar:
Ny jordbrukare vars uppgifter publicerats i Landsbygdens Folks spalt ”Nya jordbrukare” erhåller 10 procent introduktionsrabatt på första årets lantbruksförsäkring utöver den normala rabattförmånen som beviljas SLC-medlemmar. Detta gäller vid tecknandet av en ny lantbruksförsäkring i Fennia. Läs mer om förmånen för nya jordbrukare.

2. SLC:s produktansvarsförsäkring

 • ingår i medlemsavgiften och har tecknats för personmedlemmar i den lokala producentföreningen, som idkar jord- eller skogsbruk eller vidareförädling.
 • försäkringsskyddet är bundet till medlemskapet, försäkringen är i kraft så länge som du är medlem i den lokala producentavdelningen. Försäkringen gäller också för dina barn under 15 år, som bor i samma hushåll.
 • täcker skador upp till 673 000 euro. Självrisk 200 euro, dock så att när ersättning utbetalas vid skada förorsakad av självproducerat hö, ensilage eller självproducerad säd, är din självrisk 1 000 euro.
 • Försäkringen ersätter person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten förorsakats en annan person genom en överlåten produkt,
  • om skadan konstateras under försäkringsperioden och
  • om den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att ersätta skadan.
 • Därtill ersätts även tillbakadragningsskador, så att försäkringen ersätter kostnader som förorsakats av att en felaktig eller till sin säkerhet bristfällig produkt dras tillbaka från marknaden.
 • Försäkringen ersätter inte skada som förorsakas den försäkrade.
 • Försäkringen ersätter inte skada som förorsakas själva produkten.
 • Försäkringen är giltig i Finland och gäller skador som framträtt i Finland.
 • Bekanta dig närmare med villkoren i produktansvarsförsäkringens produktfakta

3. SLC:s gruppolycksfallsförsäkring
-kan tecknas av SLC-medlemmar
-komplement till lagstadgad olycksfallsförsäkring

4. Lantbruksförsäkring:
-SLC-medlemmar erhåller medlemsrabatt

5. SLC:s växthusförsäkring:
- SLC-medlemmar erhåller medlemsrabatt

6. SLC:s resenärs- och resgodsförsäkring:
-kan till specialpris tecknas av SLC-medlemmar
-gäller ett år åt gången

7. SLC:s skogsförsäkring:
- SLC-medlemmar erhåller medlemsrabatt

Frågor om samtliga försäkringstjänster besvaras på tfn 010 503 8828 eller i tjänsten MittFennia. Mera information på Fennia webbplats.

Sakkunnig i jord- och skogsbrukets försäkringar är kundchef Ari Dufvelin, tfn 050 342 3810, e-post ari.dufvelin@fennia.fi.

Här finns även erbjudanden som kan passa skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC