Itä-Suomen Murskauskeskus - återvinning av lantbruksplast

www.murskauskeskus.fi

Att samla in jordbruksplast för återvinning på rätt sätt är en hållbar och miljövänlig åtgärd på gårdsnivå. Itä-Suomen Murskauskeskus Oy är MTK- och SLC-medlemmarnas partner i återvinningen av jordbruksplast. Via Murskauskeskus skickas ren plast till en plastförädlingsanläggning, där den återanvänds till nya plastprodukter. Smutsig eller felaktigt sorterad plast måste förbrännas som energi, så det är värt att undvika.

Medlemsrabatt för MTK- och SLC-medlemmar

Itä-Suomen Murskauskeskus plastinsamlingstjänst innehåller insamling av plast med lastnings-, transport- och hanteringsavgift. Ange ditt medlemsnummer när du beställer. Tjänsten täcker Finland från Uleåborgs höjd söderut, med undantag för skärgården.

Priserna för insamling av jordbruksplast för år 2023 har fastställts. Via Itä-Suomen Murskauskeskus kan MTK- och SLC-medlemmar återvinna sin plast till ett lägre medlemspris. Det löns att samarbeta med granngårdar och beställa plastinsamling samtidigt så att det finns en tillräckligt stor mängd plast längs insamlingsrutten.

Murskauskeskus vill öka återvinningsgraden och kostnadseffektiviteten för plastavfallsmaterial från medlemsgårdar genom att tillsammans utveckla en öppen värdekedjeprocess och samtidigt införa digitala plattformar. De plaster som samlas in är bland annat sträckfilmer i alla färger, sköljda burkar, stukplast, skyddshuvor och annat plastavfall som uppstår inom jordbruket.

De nya insamlingspriserna för lantbruksplast 2023 till medlemspris är:

Mängd < 5tMängd 5t - 20tMängd > 20t
Återvinningsbar jordbruksplast590 € +moms99 €/t +moms70 €/t +moms
Icke-återvinningsbar jordbruksplast870 € +moms155 €/t +moms120 €/t +moms
Mängd < 10m³Mängd > 10m³
Väv415 € +moms32 €/m³ +moms


För icke-medlemmar höjs priset med 10 € / t/m³. Moms 24 % läggs till priset. Hämtningsbeställningarna öppnas efter bekräftelsen och behandlas så snabbt som möjligt. Ingen tidsfrist har fastställts för insamlingstiderna för plast i detta skede. Insamlingstiderna specificeras i samband med att rutterna för hämtning fastställs.

Beställningsblankett, aktuella priser, mer detaljerade sorteringsanvisningar och leveransvillkor för plast finns på adressen: muovit.zerowaste.fi (på finska). Ange ditt SLC-medlemsnummer i samband med beställningen.

Beställ hämtning på muovit.zerowaste.fi

Ansvarsfull verksamhet

Vid transport och återvinning av plast följer Itä-Suomen Murskauskeskus kvalitetssystemet ISO 9001 samt miljösystemet ISO 14001 för att garantera bästa resultat. Alla aktörer, det vill säga transportföretag och anläggningar som hanterar plasten, fungerar enligt kvalitetsprinciper samt med myndighetstillstånd.

Itä-Suomen Murskauskeskus satsar på transparens genom hela värdekedjan, ända från gården, genom transportkedjan och i hanteringen av plasten.

Återvunnet plastgranulat levereras till finländska plastaktörer för återanvändning.

Vi gör det rätt från början, tillsammans!

Vilken slags plast samlas in?

Att sortera jordbruksplast och välja var den ska lagras är av största vikt för återvinning och transport av plast.

ÅTERVINNINGSDUGLIG LANTBRUKSPLAST

Får innehålla:

 • bara ren plast som inte får innehålla jord, gräs, mull eller andra orenheter
 • vit och annan färgs sträckfilm (PE-LLD-plastkvalitet)

Får inte innehålla:

 • snören, nät, skräckfilmshylsor
 • gammal plast eller plast som är blandat med snören och nät
 • jord, gräs, stenar, metall, trä, mull eller andra orenheter
 • andra plaster och plast av annan kvalitet
 • annat avfall (som inte hör till plastinsamling)


ICKE-
ÅTERVINNINGSDUGLIG LANTBRUKSPLAST

Får innehålla:

 • vit och annan färgs sträckfilm (PE-LLD-plastkvalitet) som innehåller balsnören och balnät
 • stukplast, skyddshuvor, tomma gödselsäckar
 • kanistrar (sköljda och utan kork)
 • plastkvaliteter: PE-LLD, PE-LD, PE-HD
 • storsäckar

Får inte innehålla:

 • jord, gräs, stenar, metall, trä, mull eller andra orenheter
 • rester av gödsel och farliga ämnen
 • PVC och EPS-plast
 • annat avfall (som inte hör till plastinsamling)

Korrekt sortering och förvaring av plast är A och O

Det viktigaste för återvinning och transport av jordbruksplaster är sortering och förvaring av jordbruksplasten. Itä-Suomen Murskauskeskus har gjort upp tydliga anvisningar för sortering och förvaring. Plasten ska vara möjligast ren, och plasten får inte heller innehålla stora mängder orenheter, såsom mylla, stenar eller metall. Plasten får innehålla endast små mängder organiskt material, såsom hö. Liten mängd vatten eller is skadar inte heller, men ökar vikten på avfallet och därmed även kostnaderna för återvinningen samt sänker kvaliteten på plastavfallet.

Övrigt avfall hör inte till plastinsamlingen. I samband med avhämtningen gör chauffören en preliminär mottagningsgranskning av plasten som avhämtas så att den inte innehåller andra material.

Inför insamlingen ska plasten förvaras möjligast torrt och rent, exempelvis som upplyft på lastpall, på en platta eller på asfalt.

Om det avhämtas lantbruksplast som inte motsvarar materialet som angivits i beställningen så faktureras beställaren för de förverkligade kostnaderna som uppstår. Vid avvikelser görs en skriftlig reklamation till kunden om förbättring av kvalitet och ändring av plastens klassificering.

Sortera så här:

 • Enligt plastkvalitet: Sorterat plastavfall innehåller endast plast av samma plastkvalitet.
 • Enligt färg: Vita plaster och plaster i övriga färger sorteras skilt.
 • Enligt renlighet: I rena plaster finns inte jord eller mylla och får endast innehålla lite organisk smuts såsom hö

Förvaring av plast

Val av förvaringsplats för plastavfall är lika viktigt som sortering av plasten. Plasten ska förvaras så att den hålls torr och ren. Inte mot bar mark eller på åkern.

Plasten ska kunna lastas på bilen utan att det i misstag medföljer jord eller annat material i plasten i samband med lastningen. Vid val av förvaringsplats för lantbruksplastavfall är det bra att ta i beaktande lastbilens storlek och vikt. Kombinationens längd är ca 24 meter och vikten kan uppgå till 40–50 ton.

Exempel på lämplig förvaringsplats:
- lastpall
- press eller balning
- asfalt
- betongplatta
- snören och nät kan förvaras i exempelvis storsäckar eller i annan separat förvaringsplats, där de inte blandas med i den sorterade plasten. Balsnören och nät återvinns inte.

Exempelbilder av rätt och fel sorterad plast

Producentorganisation för återvinning av lantbruksplaster har grundats

I Finland har i mars 2023 grundats en frivillig producentorganisation för återvinning av lantbruksplaster. Maatalousmuovien Kierrätys Oy tar ansvar för att utveckla ett vältäckande system för insamling och återvinning av lantbruksplaster. Som avsikt är att tillverkare, importörer och försäljare av lantbruksplaster tar frivilligt ansvar för återvinningen av bland annat balsträckfilm och silofilm samt balsnören och -garn. Plastförpackningar som används inom jordbruket såsom gödningssäckar och storsäckar omfattas fortfarande av förpackningsproducentansvaret.

Projektet koordineras av Suomen Uusiomuovi Oy och producentorganisationen är ett dotterbolag till Suomen Uusiomuovi Oy. organisationen hade nio medlemmar i mars 2023. Läs mera på https://uusiomuovi.fi.

Plastguide för jordbruk och trädgårdar

Läs platsguiden

I jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets plastguide finns tydliga instruktioner om hur plastavfall som uppkommer på gårdar, i trädgårdar och i växthus kan återvinnas. Guiden är avsedd för yrkesmässig verksamhet.

I guiden finns information om vilka produkter och plasttyper som är lämpliga för återvinning och vilka som i sin tur klassificeras som energiavfall.

I guiden behandlas de vanligaste plastprodukterna i jordbruk och trädgårdar, och på webbsidorna finns länkar till produkternas egna undersidor. Varje sida innehåller produktspecifika instruktioner om rengöring, sortering, lagring, insamling och återvinning av plast samt en lista över plastkvaliteter. Det är lätt att läsa guiden på en smarttelefon, till exempel när du befinner dig vid en åkerkant.

Plastguiden är en del av Finlands färdplan för plast.

Mer från SLC