Ta hand om bonden

Ta hand om bonden på www.mela.fi Ta hand om bonden-flyer


Fjolåret medförde ekonomiska svårigheter för många jordbrukare och orsakade problem med att orka med arbetet. Regeringen anvisade i sitt krispaket ett tilläggsanslag på en miljon för att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med arbetet. LPA fick uppgiften att genomföra de praktiska åtgärderna. 

Genom tilläggsanslaget har LPA möjlighet att erbjuda hjälp till jordbrukare som hamnat i svårigheter och startar år 2017 projektet Ta hand om bonden. Genom projektet kanaliseras följande åtgärder till lantbruksföretagare som hamnat i svårigheter:

Köptjänstförbindelse från LPA 
En lantbruksföretagare i svårigheter kan från och med januari ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA för att skaffa tjänster till ett värde av högst 500 euro. Det kan vara fråga om experttjänster inom social- och hälsovård, ekonomi eller juridik. 

LPA anställer fyra projektanställda 
LPA  anställer fyra regionala projektanställda som ska hjälpa lantbruksföretagare att lösa problem vad gäller arbetsmotivation, arbetsförmåga och ekonomi samt hänvisa dem till den hjälp som behövs. LPA har också anställt en svenskspråkig projektarbetare, Susann Rabb, som är stationerad i Österbotten med hela Svenskfinland som arbetsfält. Susanns kontaktuppgifter från 12.1.2017 är tfn 050 331 9056 och susann.rabb@mela.fi. 

Hur gå till väga om någon behöver hjälp? 
När en jordbrukare behöver hjälp inom social- och hälsovård, ekonomi eller juridik skall man kontakta projektarbetaren på området. Projektarbetaren tar kontakt med den hjälpbehövande och fyller i en ansökningsblankett "Ansökan om köptjänstförbindelse". På blanketten skall alltid finnas den regionala projektarbetarens rekommendation. Man kan inte skicka till LPA en ansökan utan rekommendation. 

Efter det skickas ansökan till LPA och där strävar man att så fort som möjligt, helst samma dag, behandla ansökan och skicka en köptjänstförbindelse (500 euro) till sökande. 

Susann Rabbs kontaktuppgifter är tfn 050 331 9056 och susann.rabb@mela.fi. 

Tilläggsinformation:
http://www.mela.fi/sv/arbete-och-halsa/ta-hand-om-bonden

Meny