KIILA-rehabilitering för lantbruksföretagare 2022-23

Flyer om KIILA-rehabiliteringskurs 2022-2023

LPA:s KIILA-rehabiliteringskurs innehåller en öppenvårdsdag och tre grupperioder på plats vid Härmä Rehab & Spa samt 2-4 individuella kontakter (ist. för individuella besök). Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

KIILA rehabilitering

FÖR VEM?

• du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra

din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande

• du behöver hjälp av sakkunniga i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor och med din hälsa och livshantering.

• det finns ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta

MÅL

Syftet med KIILA-rehabilitering är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet

LÄNGD

Rehabiliteringskursen innehåller 1 öppenvårdsdag och 3 grupperioder (totalt 14 dygn) på plats vid Härmä Rehab

& Spa samt 2-4 individuella kontakter (ist. för individuella besök). Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

Tidpunkterna för svenskspråkig KIILA-kurs (kursnummer 86335):
1. Grupperiod (inneh. öppenvårdsdygn): 17-20.10.2022
2. Grupperiod : 13-17.3.2023
3. Grupperiod: 16-20.10.2023

ANSÖKAN

1. Tag kontakt med din arbetshälsovård eller hvc på din hemkommun

2. Fyll i ansökningsblankett KU 101 (och KU200 om du har en förman)

3. Införskaffa ett B-läkarintyg för rehabilitering.

4. Egen ansökan med bilagor inlämnas till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via FPA:s e-tjänst


Mer ingående info om hur man ansöker om yrkesinriktad rehabilitering finns på FPA:s webbplats kela.fi.

Rehabiliteringen bekostas i sin helhet av FPA och är kostnadsfri för deltagaren.

Mera information:

Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa, tel 050 516 0360, jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi

Susann Rabb , projektarbetare Ta hand om Bonden, tel 050 331 9056 , susann.rabb@mela.fi

    Mer från SLC