Virkespriser

Som medlem i SLC har du tillgång till aktuell information om aktuella virkespriser på svenska. Materialet till prisuppgifterna kommer från skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer.

Du kan välja mellan olika virkessortiments medelpris- och mängduppgifter för verkställda affärer som gjorts områdesvis eller för hela landet. Alla prisuppgifter är anmälda utan mervärdesskatt mätt på bark €/fast kubikmeter (€/m3).

De olika rapporterna innehåller olika element som du som användare själv väljer. Rapporterna visas i tabellformat eller som grafer. Du kan välja mellan pristabell, specialvirkessortimentstabell, virkessortimentens medelprisgraf eller virkessortimentens pris- och mängdutvecklingsgraf. Läs mera om användningen av rapporterna på virkesprissidan i den övre menyn Direktiv.

Logga in

Genom att logga in på SLC:s webbsida får du tillträde till låsta sidor och material, även virkespriserna. Länken till virkespriser finner du här i bannern intill.

Producentförbundsmedlemmar loggar in med hjälp av det personliga tiosiffriga SLC-medlemsnumret (exempel: 9123045678) som finns på det egna medlemskortet som skickats ut i samband med fakturan. Lösenordet är de sex sista siffrorna i ditt medlemsnummer (exempel: 045678). Om du inte känner till ditt medlemsnummer, kontakta ditt producentförbund eller info@slc.fi.

Medlemmar i skogsvårdsföreningarna får inloggningsuppgifter från den egna skogsvårdsföreningen.

För mera information, kontakta

Mer från SLC