​Fennia

Fennias webbplats ​Produktfakta: SLC:s produktansvarsförsäkring


Tidigare Folksam är nu en del av Fennia

Före detta Folksam är från och med 1.5.2019 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Namnbytet påverkar inte vår kundservice och kräver inga åtgärder av dig som kund.

Fennia erbjuder ett heltäckande försäkringsskydd, både frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar åt privat- och företagskunder samt lantbruk.


Försäkringstjänster för SLC-medlemmar under 2020:

1. Förmåner för nya jordbrukare/jordbrukarpar:
Ny jordbrukare vars uppgifter publicerats i Landsbygdens Folks spalt ”Nya jordbrukare” erhåller 10 procent introduktionsrabatt på första årets lantbruksförsäkring utöver den normala rabattförmånen som beviljas SLC-medlemmar. Detta gäller vid tecknandet av en ny lantbruksförsäkring i Fennia. Läs mer om förmånen för nya jordbrukare.

2. SLC:s produktansvarsförsäkring
- har tecknats för alla medlemmar och ingår i medlemsavgiften
- försäkringsskyddet är bundet till medlemskapet, försäkringen är i kraft så länge som du är medlem i den lokala producentavdelningen. Försäkringen gäller också för dina barn under 15 år, som bor i samma hushåll.
- täcker skador upp till 673.000 euro. Självrisk 200 euro, dock så att när ersättning utbetalas vid skada förorsakad av självproducerat hö, ensilage eller självproducerad säd, är din självrisk 1000 euro.

3. SLC:s gruppolycksfallsförsäkring
-kan tecknas av SLC-medlemmar
-komplement till lagstadgad olycksfallsförsäkring

4. Lantbruksförsäkring:
-SLC-medlemmar erhåller medlemsrabatt

5. SLC:s växthusförsäkring:
- SLC-medlemmar erhåller medlemsrabatt

6. SLC:s resenärs- och resgodsförsäkring:
-kan till specialpris tecknas av SLC-medlemmar
-gäller ett år åt gången
-har kunden en gällande SLC-olycksfallsförsäkring är premien 15 procent lägre

7. SLC:s skogsförsäkring:
- SLC-medlemmar erhåller medlemsrabatt

Frågor om samtliga försäkringstjänster besvaras på tel. 010 808 180 eller per e-post: forsakring@fennia.fi. Mera information på Fennia webbplats.

Här finns även erbjudanden som kan passa skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC