Unga evenemang

Kolla på inspelning från SLC ungdomsträff 15-17.11.2019- miniseminarium om Bonden i klimatförändringen

"Bonden i klimatförändringen- fokus på uthålligt jordbruk"

09:15-10:00 Kolneutral mjölkkedja- Kaj Nyman, Valio

10:00 - 11:00 Grödor för framtidens klimat - framsteg i växtförädlingen. Merja Veteläinen, Direktör för växtförädling, Boreal.

11:00-11:15 Paus

(filmklippet börjar härifrån)

11:15-12:30 Klimatuthålligheten ligger under markytan - Paul Riesinger YH Novia

12:30-13:00 Aktuellt inom jordbrukspolitiken samt hur garantera finländska jordbrukets fortsättning när klimatet förändras- Jonas Laxåback, verksamhetsledare SLC

Jag vill ordna ett evenemang

Om du och/ eller andra unga i din avdelning/ ditt förbund vill ordna ett evenemang eller har idéer om hurdana evenemang du skulle vilja delta i så kan du vara i kontakt med ungdomsutskottets representant från ditt område eller SLC:s ungdomsombud. 

Mer från SLC