Introduktionsrabatt på Fennias lantbruksförsäkring

Fennias webbplats


Tidigare Folksam är nu en del av Fennia

Före detta Folksam är från och med 1.5.2019 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Namnbytet påverkar inte vår kundservice och kräver inga åtgärder av dig som kund.

Nya jordbrukare erhåller 10 procent introduktionsrabatt på första årets lantbruksförsäkring utöver den normala rabattförmånen som beviljas SLC-medlemmar. Detta gäller vid tecknandet av en ny lantbruksförsäkring i Fennia.

Villkor för att erhålla förmånen är att den nya lantbruksföretagarens uppgifter har publicerats i LF:s spalt Nya jordbrukare och att man är medlem i SLC. Kontakta ditt eget landskapsförbund, som meddelar informationen vidare till SLC och LF. Om du inte redan är medlem i SLC, kan du anmäla intresse på Bli medlem i SLC varefter landskapsförbundet tar kontakt med dig. 

Frågor om samtliga försäkringstjänster besvaras på tel. 010 808 180 eller per e-post: forsakring@fennia.fi.

Mer från SLC