​Semesterstöd

www.semester.fi


Svenska semesterförbundet i Finland r.f är en serviceorganisation vars målsättning är att erbjuda den svenskspråkiga befolkningen semestertjänster på sitt modersmål med medel från Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Förbundet samarbetar med semesterhem runt om i Svenskfinland. På semesterhemmen kan semesterfirarna stimulera och förbättra sin livskvalitet både fysiskt och psykiskt.

Semestervistelsen är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser. Även ålänningar kan ansöka om semesterstöd.

Exempel på semesterkurser som lämpar sig för lantbrukare är Må bra semester, Familjesemester, Seniorsemester eller Hälsosemester. Semesterstödstjänster erbjuds på Lohja Spa & Resort i Karis-Lojo, Härmän kuntokeskus i Ylihärmä, Hotell Haiko Herrgård i Borgå, Nykarleby sjukhem, Norrvalla, Folkhälsans utbildning i Vörå, Yyterin Virkistyshotell i Björneborg, Kuortaneen Urheiluopisto i Kuortane och på Spahotell Kivitippu i Lappajärvi.

Den egna andelen av priset är för vuxna mellan 25-30 euro/dygn beroende på personens ekonomiska situation. Mera information om aktuella semesterperioder och -platser hittas på www.semester.fi.

Semesterstödet beviljas utgående från den sökandes ekonomiska, fysiska och sociala situation. Det lönar sig att noggrant motivera sitt behov av semesterstöd och fylla i blanketten noggrant eftersom man då har större chans att få semesterstöd. Motiveringen kan basera sig på ekonomiska, sociala, fysiska eller andra svårigheter och belastningar som den sökande eller dess familj har. Alla ansökningar poängsätts i enlighet med det som ansökanden skrivit på blanketten så det gäller att motivera ordentligt.

Ansökan görs på ansökningsblankett som hittas på adressen www.semester.fi/ansokan/.

Understöd beviljas i regel för 5 dygn. Priserna inkluderar logi i dubbelrum, halv- eller helpension samt olika aktiviteter och behandling.

Frågor besvaras av Susanna Stenman per tel. 050 3047642 eller e-post: susanna.stenman@folkhalsan.fi.

Denna förmån kan även lämpa sig för skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC