1. Ett av de länder som använder minst antibiotika i världen

SLC - Minst Antibiotika Varlden

De nordiska länderna använder minst antibiotika i världen i djuruppfödningen. Finland är på andra plats efter Sverige i EU av de länder som använder minst antibiotika. Globalt är ökande antibiotikaresistens ett växande problem på grund av hög användning av antibiotika, även inom djurhållningen. I Finland har vi redan i flera årtionden satsat på ett systematiskt förebyggande hälsovårdsarbete för produktionsdjurens välmående. Det effektivaste sättet att hålla användningen av antibiotika på en låg nivå är att förebygga att djur överhuvudtaget blir sjuka. Tack vare goda förhållanden i djurhållningen och satsningar på hygienen i produktionsbyggnader har vi i Finland ett litet behov av antibiotika för produktionsdjur. 

Antibiotikaresistens är idag ett allvarligt hot mot folkhälsan

Genom okontrollerad användning av antibiotika har problem med antibiotikaresistenta bakterier, som är farliga för människan, blivit ett av världens allvarligaste hot mot folkhälsan. Globalt används ofta antibiotika för att försnabba och stimulera produktionsdjurens tillväxt samt för att förebygga sjukdomar. I Sverige har konsumenterna uppmanats undvika t.ex. thailändsk broiler, som ofta finns i färdigmat eller används i restauranger, på grund av den stora antibiotikaanvändningen och avsaknaden på dokumentation och veterinärkontroller.

I Finland däremot medicineras produktionsdjur individuellt endast på basen av ordination av en veterinär, aldrig rutinmässigt eller i förebyggande syfte. Finländska produktionsdjur får medicineras enbart om det är veterinärmedicinskt berättigat eller nödvändigt med tanke på djurets hälsa. Därför är användningen av antibiotika inom finländsk djurhållning bland den lägsta i världen. 

Genom att välja kött från finländska djur slipper du oroa dig för att få i dig onödig antibiotika. Det är ansvarsfullt och hållbart.

Mer från SLC