6. Skogsbruket skapar jobb för 100 000 finländare

SLC - 12 Skogsarbetare 1

Med skogen följer välfärd i många former, också helt konkret i form av arbete för nästan 100 000 finländare. I hela skogens värdekedja finns till och med 140 000 arbetsplatser. Många av Finlands 600 000 skogsägare arbetar själva ute i sina skogar med skogsvård, avverkning och andra åtgärder som förbättrar skogen. Trots att traditionella yrken som skogsarbetare blir allt mer sällsynta och ersätts av maskinförare behövs det fortfarande arbetskraft som röjer, planterar och utför praktiskt arbete i skogsbruket.

Forstmästaren och skogsbruksingenjören fungerar som sakkunnig och rådgivare för skogsägaren och som arbetsledare eller virkesanskaffare för skogsindustrin. Logistikkedjan från skogen till industrin sysselsätter ett stort antal företagare och åkerier. Skogsindustrin i sin tur sysselsätter en bred palett av yrkesgrupper. Skogsforskningen sysselsätter många forskare och projektledare, som inte enbart jobbar med skogen och skogsbruket i Finland utan också med globala utmaningar inom skogssektorn.

Ur skogen kommer mycket gott

Skogen erbjuder också möjligheter för företagare inom rekreationstjänster, green care och turism. Dessutom kan skogen producera ekonomiskt mervärde i form av bär, svamp och jakt. Viltbruk är en företagsform med fokus på skogens möjligheter att producera viltkött och därmed generera inkomster av jakt. Traditionellt har jaktlag och jägare mest jagat för eget bruk, men det har ändrats i takt med att efterfrågan på viltkött ökar.

Skogen är en mångsidig arbetsgivare som också sysselsätter många skogsägare och andra finländare med naturen som hobby. Ute i världen är Finland känt som ett riktigt skogsland.

Hållbar virkesproduktion, tryggande av den biologiska mångfalden och skogen som rekreationskälla står inte i motsats till varandra – skogen räcker till för alla.

Utan skogen och skogsbruket skulle 100 000 finländare få se sig om efter ett nytt jobb och en annan inkomstkälla.

Mer från SLC