2. Världens renaste mat

SLC - Varldens Renaste Mat

Det långsiktiga arbetet mellan finländska bönder, fodertillverkare, livsmedelsindustrin och myndigheter har gett många goda resultat. Kontrollen av livsmedel sträcker sig ända från jord till bord, vilket betyder att arbetet för att finländarna ska kunna äta trygga och rena råvaror startar på gården. I Finland har man redan i tiotals år medvetet satsat på ett ansvarsfullt förebyggande arbete för att bekämpa t.ex. sjukdomar som smittar mellan djur och människor på gårdarna och förhindra att sjukdomar överhuvudtaget kommer in i livsmedelskedjan.

Tack vare det långsiktiga förebyggande arbetet inom livsmedelskedjan är vi i Finland så gott som helt fria från salmonella. Idag är vi tillsammans med våra nordiska grannar, Island, Norge och Sverige de länder som har minst salmonellafall i världen. Finland och Sverige är dessutom de enda EU-länderna som av EU-kommissionen har beviljats salmonellafri status. Denna status har vi haft sedan början av vårt EU-medlemskap. I USA är man däremot tvungen att tvätta slaktade broilerfåglar i klor för att försöka bli kvitt salmonella och göra köttet dugligt att äta.

Vårt kött och mjölk är rent och tryggt, Finland är dessutom på andra plats efter Sverige i EU av de länder som använder minst antibiotika

Rent mjöl i påsen

Det arktiska klimatet som råder i Finland sätter sin prägel på växtodlingen. Vintern renar marken, hämmar ohyra och spridningen av växtsjukdomar. De ljusa och varma somrarna inverkar å sin sida positivt på hur växterna mognar, på aromer och andra egenskaper. Exempelvis är vår finländska havre mycket eftertraktad på världsmarknaden tack vare sina fina egenskaper; den är ljus, storkornig och dess skalhalt är låg. Därutöver är den, så som våra andra växter, säker och ren tack vare litet behov av att använda växtskyddsmedel. Odlarna ansvarar för en ansvarsfull användning av växtskyddsmedel och de finländska myndigheterna följer regelbundet upp användningen.

Att vi i Finland har bland den renaste maten i Europa har kunnat konstateras i många undersökningar. I internationella jämförelser innehåller den finländska maten mycket små mängder exempelvis otillåtna rester eller skadliga ämnen. Det är inte ett sammanträffande, utan ett resultat av hela matsektorns medvetna arbete. 

Inom exempelvis växthusodlingen används biologiskt växtskydd för att bekämpa skadeinsekter och sjukdomar. I kombination med Europas lägsta användning av växtskyddsmedel har de finländska växthusodlarna kunnat garantera att vi har de renaste grönsakerna. 

År 2015 togs i Finland exempelvis 2 359 prover för att undersöka rester av växtskyddsmedel i livsmedel. Av proverna innehöll 47 stycken, eller cirka två procent, otillåtna spårmängder av växtskyddsmedel och dessa var alla från importprodukter. 

Mer från SLC