MBL förnyas

Helhetsförnyelsen av markanvändnings- och bygglagen (MBL) är igång. Hur reformen av lagen förverkligas har en avgörande betydelse för i vilken verksamhetsmiljö som Finlands företag och näringsliv möter sina framtida utmaningar och möjligheter. Har näringslivets röst hörts tillräckligt i reformen?

MBL-webbinariet MBL förnyas - hörs näringslivets röst, stärks företagens livskraft? förverkligades den 15 januari 2021 i samarbete mellan Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Rakennusteollisuus och Finlands Näringsliv EK. Webbinariet genomfördes på finska.

Här kan du nu se webbinariets inspelning i efterskott:

Program 15.1.2021

Öppning av dagen: MBL och städernas livskraft – spelar geografi någon roll?
Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn, Helsingfors
Tytti Määttä, stadsdirektör, Kuhmo

MBL och näringslivet – hörs företagens röst?
Kaisa-Kreetta Tervaselkä
, hushållslärare och lantbruksföretagare, Björneborg
Ari Soininen, planeringschef vid EPV Energia Oy, ordförande för vindkraftutskottet vid Finsk Energiindustri rf
Katariina Haigh, projektutvecklingsdirektör, Asuntosäätiö

Paneldiskussion: MBL förnyas – vad borde förändras?
I panelen deltar bl.a.
Anna-Leena Seppälä, byggnadsråd, Miljöministeriet
Thomas Antas
, lantbruksföretagare, Lappträsk
Matti Kuronen, Region manager, Bonava Suomi Oy

Webbinariet faciliterades av Demos Helsinki.

Mer från SLC