EkoNu!

SLC - Eko Nu Webbanner

EkoNu! är ett gemensamt projekt för ekobranschen i Svenskfinland. De bakomliggande organisationerna till projektet är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. och Yrkesakademin i Österbotten. Samarbetspartners är Österbottens och Nylands Svenska lantbrukssällskap, Finska Hushållnings sällskapet och övriga ProAgria enheter som ger rådgivning till projektets målgrupp. Andra projekt eller organisationer som arrangerar ekologisk verksamhet till samma målgrupp i Finland t.ex. ProLuomu r.f., Luomuliitto, Österbottens ekologiska förening och övriga organisationer eller företag med nära anknytning till målgruppen t.ex. livsmedelsföretag, försäljare, Finlands svenska Marthaförbundet r.f., närmatsprojekt i regionerna.

Projektets målsättning är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan d.v.s. från jord till bord genom informationsförmedling. Genom projektet vill man också höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och -produktion förbättras och stärks. Dessutom vill man genom projektet skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen
 
Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland.  Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter och läroanstalter inom naturbruk, som söker information om t.ex. övergång till ekologisk odling och/eller – produktion. Projektet riktar sig också till konsumenter, storkök, restauranger av ekologiska produkter och indirekt till övriga inom ekologiska kedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare mm.  Österbotten, Egentliga Finland och Nyland.

Mera information om projektets verksamhet och kontaktuppgifter finns på projektets webbsida http://www.ekonu.fi/

Mer från SLC