Nylands mat - Foodhub

SLC - Foodhub Banner

Nylands mat, som är Finlands första foodhub, är en ny modell för insamling, marknadsföring och distribution av närmat som testas via ett pilotprojekt. Projektet, som går under namnet Foodhub, har fått finansiering av SITRA och drivs gemensamt av SLC, Svenska Lantbrukssällskapens förbund SLF och Hertonäs matandelslag.

Genom projektet och foodhub-modellen vill projektägarna skapa en fungerande närmatsmarknad. Digitaliseringen möjliggör nya sätt för konsumenter och producenter att handla direkt med varandra och avsikten är att i framtiden grunda ett gemensamt företag där både producenter och konsumenter finns med som ägare.

Från och med hösten 2017 pågår pilotprojektets första fas som siktar på att få med omkring 50 konsumenter från Hertonäsområdet, eftersom utdelningen till en början sker i Hertonäs.

De producenter som är med i pilotskedet är Malmgård (ekospannmålsprodukter), Råbäck gård (äppel), Pickala gård (majs), Ahlbergs trädgård (ekosallat och -örter), Lehtokummun luomutila (ekogrönsaker), Rilax gård (ekonötkött), Lill-Klobb Permaculture (grönsaker), Fräsars gård (bageriprodukter), specialhonungsproducenten Stanislav Jas samt Hertonäs matandelslag (ekorotfrukter).

Olli Repo, som är ordförande för Hertonäs matandelslag, är projektchef. 

Tilläggsinformation:

uudenmaanruoka.fi

Nylands mats Facebook-sida

Läs mer i Landsbygdens Folk 22.9.2017

Vill du veta mera? Ta kontakt med SLC:s kontaktperson i projektet

Mer från SLC