Tuotto-projektet vill stärka odlarsamarbetet

SLC - Tuottohanke keskella pussi reunassa 1000

MTK:s och SLC:s Tuotto-projekt, som skall befrämja grundandet av s.k. EU:s producentorganisationer främst inom spannmålssektorn startade i november och pågår till slutet av 2024. Målsättningen med projektet är att stärka producenternas förhandlingsposition på marknaden, förbättra spannmålsproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft.

Producentorganisationerna inom frukt och grönt t.ex. Närpes grönsaker och Ålands trädgårdshall har utnyttjat statusen framgångsrikt. Även inom fårsektorn har erfarenheterna av ett tätare samarbete varit positiva.

Om det här låter intressant så tag kontakt med projektmedarbetarna:
- projektchef Taru Antikainen, tfn 050 570 9035

- spannmålsexperterna Jukka Peltola och Timo Jaakkola

De nås per epost fornamn.efternamn@mtk.fi.

Tilläggsinformation:
Rikard Korkman, SLC:s ombudsman, tfn 040-5189 297 och e-post rikard.korkman@slc.fi

Läs mer på mtk.fi

Mer från SLC