2. Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar

SLC - 4 Mera Skog2

Sedan 1980-talet har de finländska skogarnas tillväxt varit större än uttaget och under de senaste 50 åren har skogens årliga tillväxt till och med fördubblats. Det är ett resultat av god skogsvård och en systematisk skogsskötsel, utbildning och rådgivning, med fokus på att skogen ska växa mer än den avverkas.

Tack vare Finlands satsningar på skogsforskning, skogsmätning och -inventering, rådgivning och utbildning har vi i närmare 100 år haft tillförlitlig data och tillräcklig kunskap om skogen och skogsbruket. Vi har kunnat mäta och räkna ut hur skogen kan avverkas på ett hållbart sätt.

Privatskogsbruket är stort i Finland med ungefär 600 000 skogsägare. Var tionde finländare äger skog och tillsammans äger de privata skogsägarna omkring 60 procent av Finlands skogar. Skogsägare eller inte, de flesta av oss har ändå en personlig relation till skogen. Många av oss njuter av att ströva i den och tanka frisk luft, en del ger sig helst ut för att plocka bär och svamp och andra kan knappt vänta på att jaktsäsongen ska börja.

Välskött skog växer bättre

Varje år satsar skogsägarna cirka 300 miljoner euro på att sköta sina skogar. De vet att en välskött skog växer bättre. Skogarna absorberar koldioxid från atmosfären och fungerar som viktiga kolsänkor. Genom att plantera, röja och anlägga ungskog kan skogsägaren se till att skogens kolbindningsförmåga hålls hög, även på lång sikt.

När virke tas ur skogen för att till exempel användas som byggmaterial, binds det kol som samlats i skogen i nya produkter för en lång tid framöver. Den som sköter sin skog på ett hållbart sätt gör en god gärning för miljön och klimatet.

Om skogsägarna slutar sköta sin skog minskar skogens möjlighet att binda kol, vilket gör den mindre effektiv i sin viktiga uppgift som kolsänka.

Mer från SLC