Upphandla finländsk mat på kommunernas tallrikar

SLC inleder under våren 2016 en kampanj inom sitt verksamhetsområde för finländsk mat i offentliga upphandlingar och uppmanar även producentförbunden och lokalavdelningarna att aktivera sig i kampanjen. Tillsammans med MTK verkställs kampanjen på nationell nivå samt på de orter där båda organisationerna har verksamhet.

Genom kampanjen vill SLC lyfta fram betydelsen av att främja finländsk mat i upphandlingar, särskilt på kommunal nivå, samt öka den finländska matens andel i de offentliga måltiderna. Genom offentliga upphandlingar finns det många goda möjligheter att främja inhemska råvaror både gällande mat, byggande och energi. Kampanjen fungerar även som en uppföljning på den tidigare kampanjen som SLC gjorde i anslutning till kommunalvalet 2012.

Kampanjens material:

Vädjan till beslutsfattare Hustavla med upphandlingskriterier Kampanjanvisningar till SLC-fältet
Pressmeddelandemall om upphandlingFör att se detta måste du logga in.
Mera info om upphandling på slc.fi


• En gemensam vädjan har tagits fram av MTK och SLC för att lyfta fram varför det är viktigt att prioritera den finländska maten i offentliga upphandlingar samt vilka positiva effekter detta för med sig. Vädjan riktar sig till kommunala beslutsfattare. SLC-medlemmar kan logga in via hänglåset och kommer därefter åt att ladda ner vädjan här ovan.

• Även mer konkreta exempel på kvalitetskriterier som kan användas för att prioritera inhemskt i upphandlingar har tagits fram i form av en så kallad hustavla. Exemplen grupperas enligt produktgrupper, t.ex. mjölk, svinkött, ägg, spannmålsprodukter. Exempelvis kan exemplen gälla för brödets färskhet, när potatisen ska vara skalad eller att det i produktionsdjurens uppfödning inte har använts antibiotika i förebyggande syfte. De konkreta tipsen riktar sig särskilt till upphandlingsmyndigheter och upphandlingsansvariga, men även till beslutsfattare. Logga in via hänglåset för att komma åt materialet.

• SLC förnyar även sitt tidigare material om offentliga upphandlingar. 

Hur genomförs kampanjen?

• I samarbete med MTK deltar SLC i uppvaktningar av beslutsfattare på nationell nivå (t.ex. försvarsmakten, Amica) samt på de orter där både MTK/SLC har verksamhet, bl.a. i Nyland, norra delarna av Österbotten samt delar av Åboland. Centralorganisationerna uppvaktar även huvudstadsregionens stora kommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda) samt för dialog med Kommunförbundet.

• Producentförbundens lokalavdelningar ansvarar för att vädjans budskap förs till kommunala beslutsfattare i de egna kommunerna. Om kommunerna själva sköter sina upphandlingar ansvarar lokalavdelningarna även för att kommunala upphandlingsansvariga uppvaktas (löns att förena med överlämnandet av vädjan).  

• Om kommunerna gör upphandlingssamarbete (t.ex. gemensamt upphandlingsbolag för flera kommuner) sköter områdets lokalavdelningar uppvaktningen av upphandlingsansvariga tillsammans.  

• Om upphandlingsbolaget fungerar på regional nivå medverkar producentförbunden. 

• Upphandlande enheter på landskapsnivå (t.ex. vårddistrikt, utbildningssamkommuner m.fl.) sköts av producentförbunden. 

• Offentliga upphandlare på nationell nivå (t.ex. försvarsmakten, Amica, osv) samt huvudstadsregionens stora kommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda) samt t.ex. Kommunförbundet sköts av centralorganisationerna MTK och SLC.

• Dessutom ges vädjan till de största anbudsgivarna (Inex, Kespro, Heinon Tukku), centralförbunden MTK och SLC sköter.

• Lokal/regional media informeras alltid när beslutsfattare och upphandlingsansvariga uppvaktas för att ge kampanjen synlighet i lokal media. Det är även skäl att aktivt använda de sociala medierna för att sprida kampanjens budskap så brett som möjligt.

Kampanjens tidtabell

Kampanjen inleds på lokal, regional och nationell nivå under våren/sommaren 2016 och med fortsättning i egen takt under början av hösten 2016. 

Vid frågor - ta kontakt

Mer från SLC