Plan B

Projektet Plan B. Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat är ett pilotprojekt som skall utreda förutsättningarna för att skapa en ny värdekedja för närmat i Nyland. Projektet riktar sig till nyländska producenter som producerar mat till den närliggande marknaden, som vill öka försäljningen och lönsamheten och vill vara med och utveckla ny typ av företagsverksamhet tillsammans med andra producenter. 

Projektet finansieras av Nylands NTM-central, via Landsbygdsutvecklingsprogrammet och förverkligas tillsammans med Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) och Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL)och NSL i samarbete med SLC.

För mer information:
http://www.slf.fi/projekt/planb/

YouTube: Studytrip short supply chains Finland 2016

Kontaktpersoner:
Susann Rännäri (SLF), susann.rannari(a)slf.fi, Staffan Björkell (NSL), staffan.björkell(a)nsl.fi eller Rikard Korkman (SLC), rikard.korkman(a)slc.fi

Mer från SLC