De gröna näringarna behövs mer än någonsin

SLC - Grona naringarna behovs RJT 1901397 webb
Vihreät elinkeinot ovat arvokkaampia kuin koskaan ennen

I en omvärld kantad av krig och globala kriser måste vi satsa på vårt jord- och skogsbruk och på vår bioekonomi för att trygga vår primärproduktion, vår försörjningsberedskap och vår välfärdsstat. Vi vill att konsumenterna också i framtiden väljer inhemska produkter. Målsättningen är ett lönsamt jordbruk med en fungerande marknad i en rättvis livsmedelskedja samt ett livskraftigt skogsbruk som har förutsättningar att skapa välstånd för hela landet.

Primärnäringarna kräver ekonomiska verksamhetsförutsättningar, långsiktiga spelregler samt respekt för den grundlagsenliga rätten att äga och bruka jorden och skogen. Klimat- och miljöåtgärder måste vara kostnadseffektiva, riktas rätt samt anpassas till det finländska jord- och skogsbrukets verksamhetsomgivning. En hållbar utveckling av primärnäringarna förutsätter att såväl ekonomiska, ekologiska, sociala som kulturella aspekter beaktas.

Bekanta dig med SLC:s målsättningar för riksdagsvalet 2023

En lönsam jordbruks- och trädgårdsproduktion Ett aktivt skogsbruk med respekt för skogsägarens självbestämmanderätt En livskraftig landsbygd SLC:s huvudmålsättningar (PDF)


#riksdagsval2023 #lokaltärsmart #etttryggtFinland
#eduskuntavaalit2023 #fiksustiläheltä #turvallinensuomi

Mer från SLC