Partnerskapsjordbruk

SLC - Kumppanuusmaatalous Youtube Thumbnail V2

Vill du veta mer om partnerskapsjordbruk och hur det har förverkligats i Finland? Då ska du titta på livestreamingen av seminariet Mitä on kumppanuusmatalous onsdagen den 9.5.2018 kl. 9-11. Då presenteras Finlands första partnerskapsjordbruk (Community Supported Agriculture) som har förverkligats av andelslaget Kaupunkilaisten oma pelto. Andelslaget har tagit fram en alternativ modell för matproduktion och -distribution, där konsumenterna aktivt kan delta. 

Under tillfället diskuteras hur samhällsengagemang och lärande är relaterade till varandra. Vilka miljömässiga och sociala fördelar kan det finnas i partnerskapsjordbruket? Bland föredragshållarna finns både forskare och aktiva inom partnerskapsjordbruk. 

Mera information om tillfället på www.omapelto.fi eller i Facebook-evenemanget.

Efter tillfället kommer även ett svenskspråkigt videomaterial att tas fram och det publiceras även på denna sida och på SLC:s YouTube.  

Se livestreamingen här!

Har du frågor, tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC