1. Växande skog räddar klimatet

SLC - Skogsresurser Graf Mw

Vi behöver skogen och skogsbruket för att nå klimatmålen och rädda klimatet. Skogen binder kol, producerar syre och ger ett stabilt mikroklimat lokalt. Det här gör skogen till en superkraft som bromsar klimatförändringen.

Utanför Finland är det ändå vanligt att man inte tänker på att plantera ny skog efter avverkning, och tar skogsmark i annat bruk. När skog huggs ner snabbare än ny skog hinner växa upp ökar mängden koldioxid i atmosfären och därmed ökar växthuseffekten. I Brasilien kommer ett skogsområde lika stort som hela Frankrike inom kort att avverkas för sojaodling. På Borneo har skogen redan minskat från 74 procent till 33 procent av landets areal på grund av odlingen av palmolja. Förlust av skogsmark är numera ett stort globalt problem.

I Finland har vi länge insett att vi bör förvalta våra skogstillgångar på ett hållbart sätt. Vi satsar på att förnya skogen så att vi alltid avverkar lite mindre än vad skogen växer. Det betyder att den finländska skogen ökar, inte minskar.

Skog så långt ögat når

Hela 75 procent av Finlands yta täcks av skog. Det betyder 4,5 hektar skog per invånare i Finland. Jordbruksmarken breder ut sig på 9 procent av landets yta och endast 6 procent är bebyggd. I Finland har vi gott om skog och det är en rikedom som vi inte tar för given. Vi har satsat på att förvalta skogen så att den mår bra, växer, skapar välfärd och fungerar som kolsänka. I världens skogstätaste land, Finland, är skogens effekt som kolsänka så stor att de finländska skogarna under de senaste åren har bundit ungefär hälften av alla klimatutsläpp som uppkommer i landet.

Skogen och skogsbruket gör gott både globalt och lokalt. Förutom att dämpa klimatförändringen sporrar den till bättre ekologisk hållbarhet i vårt samhälle och ger dessutom goda förutsättningar för den lokala ekonomin. Finländsk skogsexpertis går i bräschen för utvecklingen. Vi kan exportera vårt kunnande och stöda lokala skogsbrukare i utvecklingsländer så att de kan öka sina inkomster samtidigt som de främjar hållbart skogsbruk lokalt. Genom att plantera träd och skog kan man även motverka erosion och göra positiva miljögärningar.  Läs mer om det här på Food and Forest Development Finland, FFD:s webbsida.

Utan skogen och skogsbruket skulle Finland vara ett fattigt och outvecklat land 2020.

Mer från SLC