5. Ilmastoviisaita kuntia

SLC - Kommunalval2021 bilder webb 5 ny
5. Klimatsmarta kommuner

Kunnan toimet hallituksen asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tulee keskittyä kunnan omaan toimintaan ja perustua siihen. On ensiarvoisen tärkeää, että kunta ottaa asukkaan ja heidän tarpeensa huomioon määritellessään kestävyys- ja ilmastotavoitteitaan. Kuntalaisten oikeutta ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinojaan ei saa rajoittaa. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka on sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ekologisesti kestävää.

Yrittäjämyönteisten kuntien saavuttamiseksi SLC painottaa, että:

  • Laatimalla ilmasto- tai kestävyysstrategian itselleen, kunta voi asettaa realistisia tavoitteita, jotka huomioivat taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia ulottuvuuksia, joilla on asukkaiden hyväksyntä.

  • SLC kannustaa kuntia aktiivisesti mahdollistamaan paikallista, uusiutuvan energian tuotantoa. Kuntien on myös tavoiteltava parempaa energiatehokkuutta tekemällä ilmastoviisaita investointeja energiaratkaisuihin ja suosimalla uusiutuvan energian käyttöä kunnan omistamissa rakennuksissa.

  • Kunnilla on myös tärkeä rooli uusiutuvan energian suosimisessa yksityisessä rakentamisessa kaavoituksen ja rakennusluvituksen kautta.

  • Kunnilla voi olla mahdollistava rooli ottamalla yhteistyössä paikallisten maatilojen kanssa aktiivinen ote paikallisen bioenergiantuotannon edistämiseen.

  • SLC kannustaa kuntia lisäämään kotimaista puurakentamista kunnan omissa rakennushankkeissa, mutta myös asunto- ja muussa rakentamisessa. Puurakentaminen on innovatiivista, kestävää ja uusiutuvaa. Sillä on myös myönteisiä vaikutuksia sekä ilmastolle että rakennusten käyttäjille.

  • Paikallisesti tuotetun, uusiutuvan energian hyödyntämiselle on annettava enemmän painoa. Kaikissa kunnissa on hyödyntämättömiä energiavaroja maa- ja metsätaloudessa sekä teollisuuden sivuviroissa. Tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämistä tulee vahvistaa ja kunnat voivat myös kannustaa maalämmön hyödyntämiseen. Paikallinen energiantuotanto vahvistaa paikallista energiahuoltoa ja yrittämistä.

  • Kestävän metsätalouden monipuolinen merkitys on tunnistettava. Tämä merkitsee myönteistä suhtautumista metsänhoitoon ja hiilensidonnan lisäämiseen metsän kasvun kautta. Kunnan on myös sovellettava menetelmiä monipuolisesti metsissään, eikä mitään metsänhoitomenetelmää pidä sulkea pois.

Tutustu kuntavaaliteemoihimme yrittäjämyönteisten kuntien saavuttamiseksi

Johdanto: Yrittäjäystävällisiä kuntia 1. Elinkeinomyönteinen paikallispolitiikka 2. Kestävää maankäyttöä ja kaavoitusta 3. Toimiva infrastruktuuri 4. Lähiyhteiskunta on olemassa asukkaitaan varten

Mer från SLC