4. Lähiyhteiskunta on olemassa asukkaitaan varten

SLC - Kommunalval2021 bilder webb 4
4. Närsamhället finns till för invånarna

Meidän suomalaisten lähiympäristö sijaitsee kotikunnissamme ja -kaupungeissamme. Myös palveluiden tulee olla lähellä, olla joustavia ja vastata asukkaiden tarpeita. Samat vaatimukset koskevat kaikkea perusterveydenhoidosta, päivähoidosta ja koulusta tukipalveluihin ja vanhustenhoitoon. Maatalousyrittäjien tulee kokea, että kunnan palvelut ovat olemassa myös heitä varten. Kunnalliset päätökset luovat perustan elinvoimaisen kunnan ylläpitämiselle.

Yrittäjämyönteisten kuntien saavuttamiseksi SLC painottaa, että:

  • Toimiva päivähoito ja lähikoulut sekä koululaisia ja perheitä palvelevat koulukuljetukset ovat panostuksia tulevaisuuteen. Kuntien tulee myös edistää hyviä mahdollisuuksia ammatti- ja lukiokoulutukseen.

  • Perusterveydenhoidon, sairaanhoidon, hammashoidon ja vanhustenhoidon lisäksi maatalousyrittäjille on tärkeää, että osaavaa työterveyshuoltoa on saatavilla.

  • Kuntien tulee kehittää joustavia digitaalisia palveluita kaikkeen asioiden hoitoon, mikä palvelee kuntalaisia sekä keskustaajamassa että kunnan laitamilla.

  • Joustavia eläinlääkintäpalveluita tarvitaan kohtuullisella etäisyydellä siten, että ne voivat palvella myös tuotantoeläinten tarpeita.

  • Suomalaisten keskuudessa kiinnostus maaseudulle muuttamiseen on lisääntynyt ja kuntien on syytä edistää mahdollisuuksia asua ja elää maaseudulla.

Tutustu kuntavaaliteemoihimme yrittäjämyönteisten kuntien saavuttamiseksi

Johdanto: Yrittäjäystävällisiä kuntia 1. Elinkeinomyönteinen paikallispolitiikka 2. Kestävää maankäyttöä ja kaavoitusta 3. Toimiva infrastruktuuri 5. Ilmastoviisaita kuntia

Mer från SLC