6. Den finländska matkedjan ger närmare 300 000 jobb

SLC - Arbetsplats Jobb Finland

Den finländska matkedjan från jord till bord skapar närmare 300 000 arbetstillfällen. Genom att köpa finländsk mat istället för utländskt så stöder du direkt 10 000 och indirekt 300 000 finländare som jobbar inom den finländska matkedjan, som jordbrukare, växthusodlare, veterinärer, fodertillverkare, yrkeschaufförer, produktutvecklare, slaktare, styckare, förpackare och butiks- och restaurangarbetare.

Genom att sätta en extra tia i månaden på mat producerad i Finland kan vi tillsammans skapa 15 000 nya arbetsplatser.

Bakom varje måltid finns en bonde

De finländska matproducenternas andel av arbetskraften är bara några procent. Men de producerar cirka 80 procent av maten som vi konsumerar i Finland. För många är mat en självklarhet, men vi vill påminna om att bakom varje måltid finns åtminstone en bonde.

Jordbruksproduktionen och de gröna näringarna i Finland sysselsätter såväl familjer som enskilda familjemedlemmar, men allt fler jordbruk är idag företag som skapar arbetsplatser även utanför familjen. Många unga eller personer med utländsk bakgrund hittar kanske sitt första jobb i ett växthus.

I det finländska jordbruket tar vi hand om arbetstagarens arbetshälsa och social skydd. Arbetsskyddslagstiftningen efterföljs och jordbruksföretag betalar även sina skatter och socialskyddsavgifter till Finland. 

Det finns omkring 130 000 småföretag på den finländska landsbygden. De flesta jordbrukare är i dag mångsysslare. På diversifierade lantbruk idkar man förutom jordbruksproduktion även annan näringsverksamhet så som serviceproduktion, förädling, annan primärproduktion än jordbruk eller handel. De allra flesta av de landsbygdsföretag som inte idkar någon form av jordbruksproduktion, är verksamma inom servicesektorn (t.ex. maskinentreprenad), handel eller förädling. 

Genom att välja mat från finländska bönder hjälper du samtidigt till att hålla landsbygden levande.

Mer från SLC