Grüne Woche 2019

SLC - Grune Woche Banner 700X360Px
Välkommen som utställare-flyer (sv) Infopaket för utställare (sv) Välkommen som utställare-flyer (fi) Infopaket för utställare (fi) International Green Week Imagevideo English www.mtk.fi

Finland är partnerland på världens största matmässa – Kom med för att sälja och marknadsföra finländsk mat, turism och träprodukter

Producentorganisationen MTK undertecknade i mars 2018 partnerlandsavtal med världens störta matevenemang. Även SLC medverkar i samarbetet. Det innebär att Finland är huvudsamarbetspart under Grüne Woche-matmässan som pågår 18–27.1.2019 i Berlin. Tack vare samarbetet kommer den finländska, arktiska maten, finländskt hållbart skogsbruk och träprodukter samt Finland som ett turistland med avslappnande upplevelser och vacker natur att få särskild uppmärksamhet under matmässan 2019. Via mässan erbjuds omfattande medial synlighet och kontakter såväl i Tyskland som internationellt. Enbart ett land är partnerland under respektive mässår, vilket innebär att partnerlandet får den huvudsakliga uppmärksamheten under mässan.

Via partnerlandsavtalet har producentorganisationerna förbundit sig till att arrangera mässans öppningstillfälle, inklusive matserveringen och programmet, torsdagen den 17 januari 2019 för cirka 3 000 inbjudna gäster.

Partnerlandsavtalet ger redan i sig mycket synlighet för finländska aktörer både innan och under mässan. Vi får även hjälp till vårt arbete av ett kunnigt kommunikationsteam från Messe Berlin. I Tyskland kommer vi även att samarbeta med Finlands beskickning i Tyskland samt även med den tyska PR- och evenemangsbyrå som väljs senare.

Partnerlandsmodellen är tydlig och beprövad, men ger även tillräckligt spelrum för kreativitet från Finlands sida. För en lyckad helhet krävs mycket jobb, planering samt lyckade samarbetsparter. Det är en helt unik synlighet och möjlighet som erbjuds finländska företag och hela landet.

Finlands medverkan i mässan innebär även att den finländska utställningsavdelningen kommer att vara större och mångsidigare än tidigare år. Inom slutet av april tas beslut om hur stort det finländska mässområdet kommer att vara. Såväl för öppningsfesten som för utställningsområdet förhandlas separata avtal fram. 

Målsättningen: kontakter, handel, testning av produkter samt synlighet för export- och turistföretag

Via samarbetet strävar producentorganisationerna efter att stärka ställningen på den tyska och internationella marknaden för finländska företag som satsar på livsmedels- och trävaruexport samt till att öka turismen till olika delar av Finland. För företag som redan finns eller strävar efter att etablera sig på den tyska marknaden kan partnerlandsavdelningen erbjuda tilläggssynlighet. Mässan besöks årligen av över 4 000 ackrediterade journalister och representanter för media. Via partnerlandssamarbetet lyfts Finland och den finländska avdelningen starkt fram även i mässans kommunikation.  

Trots att det är frågan om en konsumentmässa, är cirka en fjärdedel av mässbesökarna professionella, beslutsfattare eller påverkare inom mat- och naturresurssektorn. Företag som medverkar i Finlands avdelning får även delta med sina produkter på den särskilda utställningen som är riktad till inköpare. Vi erbjuder även företag möjlighet att bjuda in inköpare till den finländska avdelningens VIP-område. För att mäta hur deltagandet i mässan lyckades mäts antalet kontakter, deltagarundersökningar riktade till företag, samarbetsparter, konsumenter och via evenemangets mediala synlighet. Bred uppsättning av det bästa kunnandet söks till Finlands avdelning.

Till den finländska mässavdelningen bjuder vi in intresserade livsmedelsföretag, aktörer inom turism och skogssektorns aktörer. På Finlands avdelning byggs upp en programscen, ett restaurangområde samt ett VIP-område, där det är möjligt att hålla träffar med inköpare och träffa medias representanter. Mässan besöks av över 400 000 konsumenter och för att locka besökare till Finlands avdelning kommer det att planeras program som intresserar besökare.

Boka din plats på Finlands avdelning

Utställningsplatsens pris på Finlands avdelning är 500 euro per kvadratmeter + moms. I priset ingår en färdig bygd avdelningsplats enligt finländska avdelningens grundkoncept (grundkonstruktioner, förvaringsutrymmen, el och vatten ingår). Som förmånligast kan man delta med en bordsplats för 1 500 euro + moms

De som bokar en avdelning större än 10 kvadratmeter får ta del av konceptet för samarbetspartssynlighet. Aktörer som bokar en avdelning större än 25 kvadratmeter får även delta i planeringen av Finlands avdelningskoncept och planeringen av programmet. Som bäst pågår diskussioner om medverkan med olika intresserade livsmedelsföretag, skogssektorns aktörer och turistbranschens aktörer. Även samarbetsmöjligheter för en bredare kommunikativ synlighet diskuteras. 

För att bistå i försäljningen av utställningsavdelningar kommer även en utomstående samarbetspart att involveras. I Tyskland förs diskussioner med en aktör för att bygga avdelningen samt med en tysk PR-byrå.  Finlands avdelning och programmet byggs samt kommunikationen planeras i samarbete med JSM, Business Finland, UM/Finlands beskickning i Tyskland, researrangörsaktörer och andra centrala samarbetsparter.  Arbetet gentemot politiska beslutsfattare inom jord- och skogsbrukets frågor kommer även att knytas till mässans påverkningsarbete och det kommer finnas möjlighet att träffa intressegrupper. Finland kommer dessutom att fungera som EU:s ordförandeland under hösten 2019. 

​Tilläggsinformation och förfrågningar om Grüne Woche

SLC:s informatör Mia Wikström, 050 355 3213, mia.wikstrom(a)slc.fi 

Evenemangsproducent Maarit Kaasinen, 050 345 1697, maarit.kaasinen(a)mtk.fi

MTK:s kommunikationsdirektör Klaus Hartikainen, 040 169 2060, klaus.hartikainen(a)mtk.fi 

MTK:s matkulturombudsman Anni-Mari Syväniemi, 050 511 8909, anna-mari.syvaniemi(a)mtk.fi

Länkar

Pressmeddelande på tyska om partnerlandssamarbetet
Finnland ist Partnerland der Grünen Woche 2019 -Land der tausend Seen“ bietet Natur pur und besondere kulinarische Erlebnisse

Pressmeddelande på engelska om partnerlandssamarbetet
Finland is the partner country of the Green Week 2019 - The ‘land of a thousand lakes’ offers pure nature and culinary experiences of a special kind

Mer från SLC