1. Elinkeinomyönteinen paikallispolitiikka

SLC - Kommunalval2021 bilder webb 1
1. Näringsvänlig lokalpolitik

Suomi tarvitsee yrittäjämyönteisiä kuntia, joissa vahva alkutuotanto luo toimeliaisuutta ja elinvoimaa. Kunnan, seudun ja koko maan menestyksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kunnissa luodaan edellytyksiä erilaiselle yrittämiselle. Yrittäjät voivat myös tarjota moninaisia palveluita esimerkiksi palvelu- ja hoitoaloilla, ympäristönhoidossa, koneurakoinnissa, energia-alalla tai turismin puitteissa.

Toimivan elintarvikehuollon merkitys on korostunut koronapandemian johdosta. Kansallinen, seudullinen ja paikallinen elintarviketuotanto on tulevaisuudessakin toimivan yhteiskunnan paras tae.

Yrittäjämyönteisten kuntien saavuttamiseksi SLC painottaa, että:

  • Hankintalainsäädäntö ja hankintaoppaat tarjoavat hyvän perustan vastuulliselle hankintatoimelle. Paikallistaloutta ja elintarviketuotannon yrityksiä voidaan suosia kohdentamalla kunnan hankintaa kotimaisiin, seudullisiin ja paikallisiin toimittajiin. Kotimaisen, paikallisista tai luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-aineista valmistetun ruuan hankinta onnistuu, jos on vahva tahtotila, selvät strategiset tavoitteet, toimivat laatukriteerit sekä aktiivinen vuorovaikutusyhteys paikalliseen ruokaketjuun.

  • Paikallisesti tuotetun, uusiutuvan energian hyödyntämiselle on kunnissa annettava enemmän painoa. Kaikissa kunnissa on hyödyntämättömiä energiavaroja maa- ja metsätaloudessa sekä teollisuuden sivuviroissa. Tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämistä tulee vahvistaa ja kunnat voivat myös kannustaa maalämmön hyödyntämiseen. Paikallinen energiantuotanto vahvistaa paikallista energiahuoltoa ja yrittämistä.

  • Maatalouden erityistarpeet on huomioitava ympäristö- ja rakennuslupa-asioissa. Tarvitaan joustavaa hallintoa, kohtuullisia rakennusmääräyksiä, kohtuullisia lupamaksuja sekä aktiivista vuorovaikutusta maatalousyrittäjien kanssa jo lupaprosessien alkuvaiheessa.

  • SLC painottaa, että joustava maaseutuhallinto on tärkeää ja että kunta palvelee maatalousyrittämiseen liittyvissä asioissa.

Johdanto: Yrittäjäystävällisiä kuntia 2. Kestävää maankäyttöä ja kaavoitusta 3. Toimiva infrastruktuuri 4. Lähiyhteiskunta on olemassa asukkaitaan varten 5. Ilmastoviisaita kuntia

Mer från SLC