Seminarium om betesmarker och husdjur 8.10

SLC - Skarmavbild 2019 08 26 Kl 16 18 34

SLC och MTK ordnar ett seminarium tisdagen 8.10 (kl. 12-16 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, 6. vån. Helsingfors) om betesmarker och husdjur. Experterna från Finlands Miljöcentral SYKE, Naturresursinstitutet LUKE och Miljöministeriet kommer att bidra med fakta om hur betesgången, vallodlingen och idisslande djur påverkar miljön i Finland. Följ med seminariet på distans via denna webbplats, direktsändningen börjar 8.10 kl. 12 (se nedan)

Språket på seminariet är finska men vi försöker översätta material på förhand till svenska.
 
Program:
12:00 Öppning av tillfället - Juha Marttila MTK
12:10 Kulturbiotoper och djurhållningen – Tapio Heikkilä, YM
12:35 Inhemska nötsektorns miljöpåverkan och Finlänska nötproduktionens särdrag – Perttu Virkajärvi LUKE
13:15 Nyttan av betesgång för den biologiska mångfalden –  Janne Heliölä SYKE
13:50 Paus 20 min. kaffe med fika
14:10 Betesgången ur praktisk synvinkel, möjligheter och utmaningar –  Peppi Laine, Mikkolan Lammastila
14:40 Idisslare och klimatförändringen – Marketta Rinne, LUKE
15:10 Paneldiskussion –  Hur kan vi främja de positiva effekterna som husdjurshållningen har på miljön?
Deltagare: Tapio Heikkilä YM, Janne Heliölä SYKE, Liisa Pietola  MTK, Peppi Laine Mikkolan tila, Marketta Rinne LUKE. Moderator: Annika Öhberg SLC.
15:55 Avslutande orden, Mats Nylund SLC
16:00 Seminariet avslutas
 

Tryck här för att komma till presentationerna (på finska)


Se seminariet här:

Mer information

Mer från SLC