Yrittäjäystävällisiä kuntia

SLC - Kommunalval2021 bilder webb intro foretagarvanliga 2

Kuntavaalit ja päätökset, joita tehdään Suomen kunnissa ja kaupungeissa neljän tulevan vuoden aikana, vaikuttavat meidän kaikkien arkeen. Päätökset koskevat peruspalveluita, elinvoimaisia kuntia, kyliä ja kaupunkeja, liikenneratkaisuja ja infrastruktuuria sekä yrittämisen edellytyksiä. SLC haluaa kuntia ja kaupunkeja, joissa asukkailla on hyvät edellytykset asua ja elää, toimia ja harjoittaa elinkeinoja.

Ne päätökset, joita tehdään kunnissa ja kaupungeissa ovat myös maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten perusta. Toisin sanoen Suomen ruuantuotanto ja metsätalous ovat riippuvaisia siitä, että maamme kunnissa tehdään järkeviä päätöksiä, jotka mahdollistavat maa- ja metsätalouden harjoittamisen.

On tärkeää, että erilaiset väestö- ja ammattiryhmät ovat edustettuina kunnallisissa päätöselimissä, jotta erilaiset tarpeet pystyttäisiin huomioimaan päätöksenteossa. Myös vihreät elinkeinot, maaseutu sekä maanomistajat tarvitsevat aktiivisia etujensa valvojia kunnissa, jotta maa- ja metsätalouden sekä maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset pystytään turvaamaan koko maassa.

Lue enemmän kuntavaaliteemoistamme yrittäjäystävällisitä kunnista

1. Elinkeinomyönteinen paikallispolitiikka 2. Kestävää maankäyttöä ja kaavoitusta 3. Toimiva infrastruktuuri 4. Lähiyhteiskunta on olemassa asukkaitaan varten 5. Ilmastoviisaita kuntia

Mer från SLC