4. Närsamhället finns till för invånarna

SLC - Kommunalval2021 bilder webb 4
4. Lähiyhteiskunta on olemassa asukkaitaan varten

I kommunerna och städerna finns finländarnas närmiljö. Även servicen ska finnas nära invånarna, vara smidig och svara mot invånarnas behov. Det gäller allt från bashälsovård, dagvård och skola till stödtjänster och äldreomsorg. Även lantbruksföretagarna skall känna att kommunens service och tjänster finns till för dem. De beslut som kommunen fattar sätter grunden för att upprätthålla en livskraftig kommun med en levande landsbygd.

För att uppnå företagarvänliga kommuner framhåller SLC att:

  • Fungerande dagvård och närskolor med god pedagogik samt smidiga skoltransporter som betjänar barn och deras familjer är en sann satsning på framtiden. Kommunerna bör även prioritera goda möjligheter till andra stadiets yrkes- och gymnasieutbildning.
  • Utöver bassjukvård, sjukvård, tandvård och äldrevård som produceras nära invånarna, är det även viktigt att lantbruksföretagare har tillgång till kunnig företagshälsovård.
  • För att smidigt betjäna kommuninvånarna såväl i som utanför kommuncentra bör kommunen utveckla flexibla digitala tjänster för all ärendehantering.
  • Det behövs smidiga veterinärtjänster på rimligt avstånd som även kan betjäna husdjursproducenter.
  • Intresset för att flytta till landsbygden har ökat bland finländarna och det finns all orsak för kommuner att främja möjligheterna att bo och arbeta på landsbygden.

Läs mer om våra kommunalvalsteman för företagarvänliga kommuner

Intro: Företagarvänliga kommuner 1. Näringsvänlig lokalpolitik 2. Hållbar markanvändning och samhällsplanering 3. Fungerande infrastruktur 5. Klimatsmarta kommuner

Mer från SLC