Vihreät elinkeinot ovat arvokkaampia kuin koskaan ennen

SLC - Grona naringarna behovs RJT 1901397 webb
De gröna näringarna behövs mer än någonsin

Kun maailmaa riepottaa sodat ja globaalit kriisit, tulee meidän panostaa maa- ja metsätalouteemme sekä biotalouteen, jotta me voimme turvata alkutuotantomme, huoltovarmuutemme ja hyvinvointiyhteiskuntamme. Me haluamme, että kuluttajat vastakin valitsevat kotimaisia tuotteita. Tavoitteenamme on kannattava maatalous toimivilla markkinoilla, osana oikeudenmukaista elintarvikeketjua sekä elinvoimainen metsätalous, jolla on kyky tuottaa hyvinvointia koko maalle.

Alkutuotanto tarvitsee taloudellisia toimintaedellytyksiä, pitkäjänteisiä pelisääntöjä ja että kunnioitetaan perustuslaissa turvattua oikeutta omistaa ja käyttää maata ja metsää. Ilmasto- ja ympäristötoimien tulee olla kustannustehokkaita, oikein suunnattuja ja sopeutettuja suomalaisen maa- ja metsätalouden toimintaympäristöön. Alkutuotannon kestävä kehitys edellyttää, että taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat huomioidaan.

Tutustu SLC:n eduskuntavaalitavoitteisiin 2023

Kannattava maatalous- ja puutarhatuotanto Aktiivinen metsätalous, joka kunnioittaa metsänomistajan itsemääräämisoikeutta Elinvoimainen maaseutu SLC:n päätavoitteet (PDF)


#riksdagsval2023 #lokaltärsmart #etttryggtFinland
#eduskuntavaalit2023 #fiksustiläheltä #turvallinensuomi

Mer från SLC