Inhemsk mat världen över

SLC - Inhemsk mat overenskommelse webb ny

Utmaning till handeln, industrin, finansinstitut, beslutsfattare samt arbetstagar- och andra intresseorganisationer

Vår egen livsmedelsproduktion är en hjärtefråga för oss livsmedelsproducenter och konsumenter. Även om de problem som är förknippade med den inhemska matproduktionen har återspeglats starkt i den inhemska debatten, och problemen inte har försvunnit någonstans, är våra tankar för närvarande i Ukraina.

MTK, SLC och Konsumentförbundet har som organisationer stött Kyrkans Utlandshjälps humanitära arbete i Ukraina. Vi uppmuntrar våra medlemmar och även alla andra att stödja det ukrainska folket.

Mat producerad i det egna landet är livsviktigt i hela världen. Det sätter grunden för den nationella matsäkerheten och en central del av försörjningsberedskapen, vilket vi påminns om i kristider.

Samtidigt utmanar vi er alla att för egen del underteckna denna överenskommelse för inhemsk mat och försörjningsberedskap samt att, liksom vi lantbruksföretagare och konsumenter, axla ert eget ansvar för detta.

Vi lantbruksföretagare har ett starkt kall. Vi förbinder oss att producera rena och säkra livsmedel. Vi vill producera mat på ett rättvist sätt i gott samarbete med samhället, hela livsmedelskedjan och konsumenterna.

Vi konsumenter anser att det är viktigt att jordbruksproduktionen bevaras i Finland. Därför förbinder vi oss att fortsätta preferera hållbart producerad inhemsk mat till skäligt pris.


Arbete för att säkra livsmedelsproduktionen behövs varje dag av alla parter.

Vi undertecknare åtar oss att göra allt vi kan för att säkerställa den
inhemska livsmedelsproduktionen.


Överenskommelsens undertecknare
Helsingfors, den 1 mars 2022

Juha Marttila
ordförande, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Mats Nylund
ordförande, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

Paavo Koistinen
styrelsens ordförande, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet

Jyrki Wallin
verksamhetsledare, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Jonas Laxåback
verksamhetsledare, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

Juha Beurling-Pomoell
generalsekreterare, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet

Underteckna överenskommelsen här


Tutustu Kotimaista ruokaa-sitoumukseen suomeksi MTK:n verkkosivuilla mtk.fi


Kontaktpersoner på SLC:

Mer från SLC