Böndernas traktormarsch och demonstration 11.3

Finlands jordbrukare kommer med ett allvarligt budskap till regeringen under fredagens demonstration, dit tusentals jordbrukare och hundratals traktorer väntas komma. På Senatstorget kommer jordbrukarna att framföra sina krav till regeringen och även statsminister Juha Sipilä och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen kommer att finnas på plats. Programmet pågår mellan kl. 11-14 och från demonstrationen görs även en livssändning som börjar kl. 10.45. 

Senaste nytt om demonstrationen hittar du på våra Aktuellt sidor, där vi laddar upp bl.a. pressmeddelanden och nyheter.

Mera information om programmet och jordbrukarnas vädjan till statsmakten kan du läsa om här.

Senaste nytt om demonstrationen Live-sändning Programmet Vädjan på svenska Vetoomus suomeksi

Bakgrund

Fredagen den 11.3 kl. 11.00–14 ordnas jordbrukarnas stordemonstration på Senatstorget i Helsingfors. Demonstrationen, som har kommit till på jordbrukarnas eget initiativ, har fått stöd av både SLC:s styrelse och MTK:s direktion. Demonstrationens huvudmål är landets beslutsfattare men även Landsbygdsverkets agerande med uppskjutna stödutbetalningar är oacceptabelt. Av regering och riksdag krävs nu mediciner mot och snabba åtgärder för att förbättra gårdarnas akuta ekonomiska läge såväl via EU- som den nationella politiken. Många gårdar befinner sig nu i ekonomiskt trångmål. 

Det är jordbrukarna som har fått betala för världspolitiken. Jordbruksprodukternas marknadspriser har sjunkit markant som en följd av det ryska importstoppet samtidigt som EU:s jordbrukspolitik genomgår stora förändringar och matmarknaden är i obalans. 

Effekterna av de sänkta jordbruksprodukternas marknadspriser beräknas 2015 ha uppgått till 250-300 miljoner euro. Dessutom skars jordbruksstöden ner med 70 miljoner euro ifjol och stödutbetalningar för 250 miljoner euro sköts upp med ett halvt år. Summorna kan sättas i proportion till Naturresursinstitutet Lukes helhetsuträkning, enligt vilken jordbrukets företagarinkomst år 2014 uppgick till 592 miljoner euro. 

Den orimliga byråkratin plågar också fortsättningsvis lantbrukarna. Landsbygdsverkets beslut att än en gång med flera veckor skjuta upp utbetalningen av odlarstöd var den sista droppen som fick bägaren att rinna över och dra igång en demonstration. 

SLC och MTK kommer att till regeringen framföra en egen kravlista för hur situationen borde åtgärdas. 

SLC:s ordförande Holger Falck och verksamhetsledare Johan Åberg uppmanar alla medlemmar att delta och uppmärksamma demonstrationen. Det är nu som det verkligen gäller för jordbrukarna att påverka! 

Praktiska arrangemang

Demonstrationen hålls på Senatstorget i Helsingfors kl. 11-14. 

Tusentals lantbrukare och hundratals traktorer beräknas komma på plats. 

Producentförbunden koordinerar de traktorer som är på kommande tillsammans med Bjarne Westerlund på SLC Nyland och Johan Åberg på SLC i samarbete med Jaakko Holsti på MTK Uusimaa och Perttu Pyykkönen på MTK. Demonstrationsdeltagare som kommer längre ifrån får gärna komma med traktor. Kommer flera jordbrukare från samma område med traktor är det skäl att koordinera körningen med det egna förbundet.  

Målsättningen är att förorsaka så lite besvär för trafiken som möjligt.

ÖSP, SLC Åboland och SLC Nyland ordnar busstransport från regionerna. Mera information fås direkt av förbunden.

På Senatstorget byggs en scen på ett traktorsläp och här hålls bl.a. tal och musikprogram. För jordbrukarna finns även matservering på plats och ställe. 

Traktormarschens logistik

Hur förlöper traktormaschen?


Ingen infart med traktor till Helsingfors längs med motorvägarna. 

Västerifrån anländer traktorer längs med väg 1130 (Lappbölevägen), väg 110 (Åbovägen) och 120 (Vihtisvägen). Norrifrån anländer traktorer längs väg 130 (Gamla Tavastehusvägen) och väg 140 (Lahtisvägen). Österifrån anländer traktorer längs väg 170 (Nya Borgåvägen). Vid dessa vägar ca. 20-30 km från centrum finns samlingsplatser, där traktorerna samlas tidigt på morgonen, d.v.s. i god tid, senast 7.30 .
 
Senatstorget och stadens gator är trånga för hundratals traktorer. Av säkerhetsskäl är det skäl att lämna släpkärror och andra arbetsmaskiner hemma. Det är till fördel för allas säkerhet och för vårt gemensamma budskap. 
 
MTK Uusimaa och SLC Nyland i samarbete med centralförbunden sköter om anvisningarna för samlingsplatserna samt hur marschen från samlingsplatserna förlöper till Senatstorget. 
 
Från samlingsplatserna sker starten fr.o.m. kl. 8.10 i grupper om cirka fem traktorer. Mellan de startande grupperna lämnas tillräckligt rum för den sena morgontrafiken. Genom detta arrangemang försöker vi undvika morgonrusningen och minimera besväret för övriga trafikanter.
 
Samlingsplatserna:

1130: Mankby St1 ( Lappbölevägen 5, 02780 Esbo) 
110: Kärringmossens korsning (parkeringsområdet bredvid Shell)
120: Shell Lahnus
130: Neste Oil Keimola
140: Parkeringsplatsen vid Kuusijärvi (nära Björkby)
170: Parkeringarna vid Söderkulla K- och S-market

Körrutterna från samlingsplatserna till Senatstorget hittas här. Närmare information av Bjarne Westerlund/SLC Nyland

Kommunikation

För evenemangets kommunikation utnyttjas organisationernas alla kommunikationskanaler och informationen på denna webbsida kompletteras vart efter. Den senaste uppdaterade informationen kommer även att samlas på evenemangssidan på Facebook http://www.facebook.com/events/1734125333487205/.

På sociala medierna använder SLC hashtaggarna #bondenbehövs och #farmaction. Evenemangets allmänna hashtag är #traktorimarssi.

Det är viktigt att vi använder alla kanaler för att nå ut till medlemmarna för att mobilisera så många jordbrukare till demonstrationen som möjligt. 

Förbunden, lokalavdelningarna och producenterna själva gör upp skyltar och banderoller för demonstrationen. Även på traktorer behövs skyltar. MTK och SLC gör även upp material, planerar huvudbudskapet samt gör upp kravlistan till beslutsfattarna. 

Mera information om kommunikationen kommer vart efter. Har du frågor som berör information och kommunikation kan du kontakta SLC:s informatör Mia Wikström.

Kontaktpersoner

Mer från SLC