5. 100 miljoner använder finländskt, miljövänligt trä

SLC - 9 Finlandskt Tra

Var tionde finländare äger skog och tillsammans äger landets privata skogsägare 60 procent av skogen i Finland. Varje år säljs virke för 1,5 miljarder euro i Finland. Skogen har en stor betydelse både för den lokala ekonomin och nationalekonomin.

Hellre lokal bioenergi än importerad kol- och kärnkraft

Skogsbruket skapar jobb i närsamhället och tillverkar produkter för den lokala byggbranschen. Skogsbruket står också för lokalproducerad energi i många kommuner. Bioenergi är grön, förnybar energi som kan ge fjärrvärme eller elektricitet. Den bioenergi som produceras rent och hållbart av lokala biprodukter från skogsbruket gör oss mindre beroende av importerad energi. Finländsk energi produceras enligt finländska säkerhetsföreskrifter och lagstiftning, medan importerad energi kommer utan garantier. Övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och material är också det viktigaste målet i klimatarbetet.

Finländska skogsprodukter exporteras världen över

Skogssektorn har stor betydelse för nationalekonomin och producerar nästan fem procent av Finlands bruttonationalprodukt. Det betyder 7,6 miljarder euro i pengar. Det mesta exporteras och störst är fortfarande traditionella produkter som papper, cellulosa och sågvaror.

Nya innovationer utvecklas ständigt tack vare kreativ forskning och produktutveckling. Bioekonomins frammarsch i Finland har bland annat resulterat i textilier av träfiber, läkemedel, kemikalier, smarta förpackningar, genomskinligt trä och biooljor. Det är produkter som i allt högre grad kan ersätta motsvarande oljebaserade produkter.

Finland har råd att avverka mera

100 miljoner människor beräknas använda produkter som härstammar från finländskt skogsbruk. Vi har fortfarande spelrum i skogen och kan höja avverkningsgraden utan att riskera hållbarheten, eftersom vi fortsättningsvis avverkar mindre än vad skogen växer. Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att vi ska kunna ersätta plast och konstfiber med kolbindande trämaterial.

Utan finländskt skogsbruk skulle konsumenter vara tvungna att köpa sina träbaserade produkter från skogsbruk utan garantier för hållbarhet, eller i brist på andra alternativ köpa oljebaserade produkter som plast.

Mer från SLC