Carbon Action Svenskfinland

SLC - Carbon action svenskfinland 05
Carbon Actions webbsida Kolguide – översikt över kolet i marken och grunderna i kolbindande jordbruk

Carbon Action är en bred samarbetsplattform. Det centrala målet är att främja kolinlagrande jordbruk i Finland och hjälpa jordbrukare att hitta odlingsmetoder som lagrar kol i marken och passar de rådande omständigheterna på den egna gården. På plattformen, där det genomförs flera projekt., samarbetar forskare, jordbrukare och företag för att främja kolinlagring i åkermarken i praktiken och att vetenskapligt påvisa inlagringen.

Projektet Carbon Action Svenskfinland startade 1.4.2020 och i och med det utvidgas arbetet på Carbon Action-plattformen till Svenskfinland. Det svenskspråkiga delprojektets målsättning är att öka kunskapen om de bästa metoderna att förbättra jordhälsan och lagra kol i jordbruksmarken som en del av en hållbar matproduktion. I tillägg till seminarier, webbinarier, material och fältdagar utlovas också en aktivering av smågruppsverksamhet i hela Svenskfinland.

Carbon Actions odlarsamarbete formas i växelverkan med odlarna. Jordbrukare har uttryckt sin önskan om att få ny information om kolinlagring och jordhälsa och därför behandlar vi ämnena på utbildningar och i smågrupper. Förutom information erbjuder plattformen ett brett utbud av olika sätt att främja utvecklingen av kolinlagringsmetoder, samt öka medvetenheten om dem.

Det svenskspråkiga delprojektet finansieras av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska Kulturfonden.

Mera information:

Vill du få mera info om kommande tillställningar och nya material? Eller vill du höra mera om projektet Carbon Action Svenskfinland? Tveka inte att höra av dig:

Projektchef för Carbon Action Svenskfinland
Anne Antman, BSAG

anne.antman@bsag.fi
tfn +358 40 650 3690

Mer från SLC