För kandidater i riksdagsvalet

Är du en skogskandidat?

Bästa kandidat i riksdags- och EU-valet 2019,

SLC gör en kampanj för skogen inför valvåren 2019 med temat “6 orsaker att stöda finländskt skogsbruk”. Genom kampanjen vill vi uppmärksamma skogens och skogsbrukets möjligheter att bidra till Finlands klimatarbete, välfärd genom arbetsplatser och ekonomi tillsammans med det gemensamma goda som skogen bjuder på i form av välfärd och rekreation.

Vi vill ställa dig som kandidat sex ja/nej frågor om den finländska skogen och skogsbruket. Det tar dig maximalt 5 minuter att fylla i kandidatformuläret och certifiera dig som #skogskandidat2019. 

Dina svar publiceras i ett kandidatgalleri på SLC:s kampanjsida. Genom att ge 5 minuter av din tid och svara på frågorna så att du uppfyller certifieringskraven berättigar det dig till att medverka som skogskandidat i kampanjen. Därmed får du också synlighet och kan nå ut till en bred skara väljare som månar om Finlands skogar och skogsbruk och du får dessutom tillgång till SLC:s skogsmärke som du kan använda i din egen kampanj. 

SLC:s skogsvalkampanj pågår under riksdagsvalet och EU-valet våren 2019. SLC kommer också att arrangera valdebatter om temat skog på olika håll i Svenskfinland under valvåren. 

Kom med och gör dig synlig som skogskandidat! 

Vi samlar in kandidainformation och svar på de sex skogsfrågorna via detta formulär.

Bekanta dig gärna med kampanjsidan och fakta om den finländska skogen på samt med SLC:s valprogram Mat och skog ger Finland framgång 

Tack på förhand och lycka till i #skogsvalet2019!

Har du frågor om kampanjen?